Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс", Детальна інформація

Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 43.2
Скачувань: 2210
форма А0

Статті балансу код періоди

Актив 1 01.01.00 01.04.00 01.07.00 01.10.00 01.01.01

1 Грошові кошти в нац валюті 1,1 4,8 4,8 16,1 5,9 8,6

2 Грошові кошти в іноземній валюті 1,2 0 0 0 0 0

3 Дебіторська заборгованість за товари 1,3 11,8 0 0 18,4 8,1

4 Інші кошти в розрахунках 1,4 9 2,7 4,7 3,3 5,9

5 Товарні запаси 1,5 8,6 8,7 7,3 6,7 6,1

6 Інші матеріальні цінності 1,6 60,3 65,7 102,9 74,5 75,5

7 Основні засоби 1,7 202,5 203,3 193,7 200,2 192,3

8 Нематеріальні активи 1,8 0,6 1,2 1 0,8 0,6

9 Інші позаоборотні активи 1,9 10,1 1,1 1,6 1,2 1,9

Всього активів 10 307,7 287,5 327,3 311 299

Пасив 2 01.01.00 01.04.00 01.07.00 01.10.00 01.01.01

1Статутний капітал 2,1 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1

2 Резервний капітал 2,2 0 0 0 0 0

3 Цільове фінансування 2,3 0 0 0 0 0

4 Інші власні джерела 2,4 -77,9 -104,3 -132 -127 -131,6

5 Кредиторська заборгованість за товари 2,5 82,5 82 127,9 90,7 96,9

6 Інша кредиторська заборгованість 2,6 39 45,7 67,3 83,2 69,6

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes