Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс", Детальна інформація

Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 43.2
Скачувань: 2209
7 Товарні запаси 7 8,60 8,70 7,30 6,70 6,10 0,10 -1,40 -0,60 -0,60

8 Виробничі запаси 8 51,00 60,70 90,00 66,60 73,30 9,70 29,30 -23,40 6,70

9 МШП 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Інші матеріальні цінності 10 9,30 5,00 12,90 7,90 2,20 -4,30 7,90 -5,00 -5,70

11 Інші оборотні активи 11 9,00 2,70 4,70 1,10 5,30 -6,30 2,00 -3,60 4,20

Оборотні активи 12 94,50 81,90 131,00 108,80 104,20 -12,60 49,10 -22,20 -4,60

12 Кредиторська заборгованість за товари 13 82,50 82,00 127,90 90,70 96,90 -0,50 45,90 -37,20 6,20

13 Інша кредиторська заборгованість 14 39,00 45,70 67,30 83,20 69,60 6,70 21,60 15,90 -13,60

14 Короткострокові кредити банку 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Інші поточні зобов"язання 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поточні пасиви 17 121,50 127,70 195,20 173,90 166,50 6,20 67,50 -21,30 -7,40

Власний оборотний капітал 18 -27,00 -45,80 -64,20 -65,10 -62,30 -18,80 -18,40 -0,90 -127,40PRIVATE Аналіз структури оборотних активів ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"Форма БПитома вага в оборотних активах,в %.

Статті балансу Код 01.01.00 01.04.00 01.07.00 01.10.00 01.01.01

А Б 1 2 3 4 5

1 Грошові кошти в національній валюті 1 5,08 5,86 12,29 5,42 8,25

2 Грошові кошти в іноземній валюті 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Поточні фінансові інвестиції 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Дебіторська заборгованість за товари 4 12,49 0,00 0,00 16,91 7,77

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes