Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс", Детальна інформація

Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 43.2
Скачувань: 2209
Власний робочий капітал 5 -27 -45,8 -64,2 -65,1 -62,3

Ліквідні активи 6 16,6 4,8 16,1 24,3 16,7

Побудований аналітичний баланс дає змогу прослідкувати тенденцію до збільшення грошових коштів у другому кварталі за рахунок зменшення товарних запасів. За рахунок зменшення дебіторської заборгованості в першому кварталі були придбані основні засоби. Прослідковується зменшення інших позаоборотних активів в першому кварталі через закінчення будівницьва.В другому кварталі збільшується кредиторська заборгованість за рахунок придбання виробничих запасів. Також в другому кварталі збільшуються інші кошти в розрахунках.Кредиторська заборгованість постійно росте за рахунок заборгованості по оплаті праці і соціальному стахуванню і частково погашається у четвертому кварталі. В другому кварталі спостерігається зменшення основних засобів за рахунок їх списання. За рахунок зменшення товарних запасів у другому кварталі збільшуються грошові кошти, також збільшуються інші кошти в розрахунках. За рахунок збільшення об”єму грошових коштів – збільшується і стаття балансу “ інші матеріальні цінності”.Були списані основні засоби, зменшилися нематеріальні активи . Також збільшилися інші позаоборотні активи за рахунок збільшення витрат майбутніх періодів. У третьому кварталі значно зменшилися грошові кошти за рахуно того, що значно зросла дебіторська заборгованість до 18,4 тис.грн. Хоча і зменшилася кредиторська заборгованість, тобто ТОВ “Авто бізнес Сервіс” частково погасила свою заборгованість, збільшилися основні засоби, але зменшилися інші матеріальні цінності, тобто виробничі запаси.В четвертому кварталі трохи збільшуються грошові кошти за рахунок значного зменшення дебіторської заборгованості, зростають інші кошти в розрахунках. Зменшується кредиторська заборгованість по зарплаті та заборгованість по соціальному страхуванню та інша кредиторська заборгваність. Збільшуються витрати майбутніх періодів.

Отже, можна зробити наступні висновки по аналітичному балансу (форма А0):

В першому кварталі товариства завершує будівництво, в другому кварталі значно зростають інші матеріальні цінності за рахунок придбання виробничих запасів. У третьому кварталі з”являється суттєва дебіторська заборгованість, яка впливає на іншу кредиторську заборгованість(з бюджетом, з оплати праці, соцстрах), але в четвертому кварталі частково погашається кредиторська заборгованість, збільшуються несуттєво витрати майбутніх періодів. Незмінними залишаються статутний капітал та довгострокові зобов”язання, та постійні збитки.

PRIVATE Аналіз структури оборотних активів ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"ФормаБПитома вага в оборотних активах Абсолютні структурні зміни

Статті балансу Код 01.01.00 01.04.00 01.07.00 01.10.00 01.01.01 2 до 1 3 до 2 4 до 3 5 до 4

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Грошові кошти в національній валюті 1 4,80 4,80 16,10 5,90 8,60 0,00 11,30 -10,20 2,70

2 Грошові кошти в іноземній валюті 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Поточні фінансові інвестиції 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Дебіторська заборгованість за товари 4 11,80 0,00 0,00 18,40 8,10 -11,80 0,00 18,40 -10,30

5 Інші кошти в розрахунках 5 0,00 0,00 0,00 2,20 0,60 0,00 0,00 2,20 -1,60

6 Векселі одержані 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes