Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс", Детальна інформація

Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 43.2
Скачувань: 2209
5 Інші кошти в розрахунках 5 0,00 0,00 0,00 2,02 0,58

6 Векселі одержані 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Товарні запаси 7 9,10 10,62 5,57 6,16 5,85

8 Виробничі запаси 8 53,97 74,11 68,70 61,21 70,35

9 МШП 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Інші матеріальні цінності 10 9,84 6,11 9,85 7,26 2,11

11 Інші оборотні активи 11 9,52 3,30 3,59 1,01 5,09

Оборотні активи 12 94,50 81,90 131,00 108,80 104,20

12 Кредиторська заборгованість за товари 13 67,90 64,21 65,52 52,16 58,20

13 Інша кредиторська заборгованість 14 32,10 35,79 34,48 47,84 41,80

14 Короткострокові кредити банку 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Інші поточні зобов"язання 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поточні пасиви 17 121,50 127,70 195,20 173,90 166,50

Власний оборотний капітал 18 -27,00 -45,80 -64,20 -65,10 -62,30

Аналізуючи структуру оборотних активів ТОВ “Авто Бізнес Сервіс”, можна прослідкувати наступну тенденцію: Найбільшу питому вагу в оборотних активах займають виробничі запаси, яка в першому кварталі збвльшується до 74,11 % і в другому кварталі спадає до 68,70%. Спостерігається протилежна ситуація по статті балансу у другому кварталі виробничі запаси по статті збільшуються з 60,7 до 90 тис.грн. У другому кварталі спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги грошових коштів за рахунок зменшення питомої ваги товарних запасів, та ж ситуація сплстерігається і по статті балансу. Також збільшується питома вага інших матеріальних цінностей у другому кварталі за рахунок збільшення по статті балансу “незавершене виробництво”. У першому і другому кварталі проявляється тенденція до збільшення питомої ваги кредиторської заборгованості, та ж ситуація спостерігається і по статті балансу. В третьому кварталі вона зменшуєься і в червертому знову зростає – так само як і балансі. До четвертого кварталу постійно збільшується питома вага статті балансу “інша кредиторська заборгованість”, а в четвертому кварталі її питома вага зменшується за рахунок зменшення питомої ваги дебіторської заборгованості.

Отже, виходячи з аналізу структури оборотних активів можна прослідкувати тенденцію до постійного зростання оборотних активів до третього кварталу, та постійне зменшення питомої ваги власного оборотного капіталу за той самий період, та деяке зменшення питомої ваги оборотних активів та власного оборотного капіталу. Питома вага поточних пасивів постіно зротає до другого кварталу, а в третьому і червертому кварталі спостерігається постійне зменшення питомої ваги поточних пасивів.e

e

\xEA00

\xEA00

\x9602-\x9407\x00F0\xD608oe

\x9602-\x9407y\xD608oe

\x9602-\x9407\x00F0\xD608oe

\x9602-\x9407\x00F0\xD608oe

\x9602-\x9407\x01C2\xD608oe

\x9602-\x9407\x01C2\xD608oe

\x9602-\x9407\x01C2\xD608oe

\x9602-\x9407\x01C2\xD608oe

\x9602-\x9407\x01C2\xD608oe

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes