Організація обліку основних засобів, Детальна інформація

Організація обліку основних засобів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 25.8
Скачувань: 3876
Окрім вищенаведених до ОЗ належать також група “Інші необоротні матеріальні активи”, які поділяюють на таки групи: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні активи, тимчасові (не титульні) споруди, природні резерви, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи.

Основою для бухгалтерських записів по обліку руху та залишків ОЗ, а також операцій, пов'язаних з їх поточною експлуатацією, служать їх первинні документи.

Дані по ОЗ записуються у відомість позиційним способом по кожному об'єкту окремо.

Кожне підприємство самостійно вибирає таку форму обліку, яка йому найбільш підходить.

4. Організація обліку надходження та наявності основних засобів

Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 10 "Основні засоби" призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух:

ОЗ, які належать підприємству на правах власності;

ОЗ, які отримані на умовах фінансового лізингу;

орендованих цілісних майнових комплексів, які включені до складу ОЗ.

Обороти по дебету рахунку 10 "Основні засоби"

По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображаються:

первинна вартість придбаних, виготовлених, безкоштовно вилучених основних коштів;

сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів ОЗ (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладненням, реконструкцією тощо) при умові, що таке поліпшення призведе до збільшення економічних вигід, очікуваних від використання відповідних об'єктів;

сума дооцінки вартості ОЗ.

Якщо буквально розуміти формулювання Інструкції №291, то ОЗ повинні відображатися по дебету рахунку 10 в момент їх надходження на підприємство. Дослівно це звучить так "По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, виготовлених, безкоштовно отриманих) ОЗ на баланс підприємства, які враховуються за первісною вартістю...".

Очевидно, що це просто не зовсім вдале формулювання. Відображення вартості ОЗ по дебету рахунку 10 вже в момент надходження, в принципі, можливе, але тільки в тому випадку, якщо об'єкт:

не вимагає монтажу,

вводиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство.

У цьому випадку може бути виконана проводка, в якій рахунок 10 кореспондується з одним із субрахунків рахунку 37 (така кореспонденція Інструкцією №291 передбачена, див. рядки 3.1-3.7 таблиці 1а). Але навіть при дотриманні визначених умов пряма кореспонденція рахунку 10 з субрахунками рахунку 37 недоцільна, оскільки витрати на придбання або виготовлення ОЗ - це капітальні інвестиції, для відображення яких в бухгалтерському обліку призначений спеціальний рахунок 15 "Капітальні інвестиції".

Все викладене вище відноситься і до прямої кореспонденції рахунку 10 з кредитом рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", 41 "Пайовий капітал", 46 "Неоплачений капітал", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення ОЗ необхідно спочатку накопичувати по дебету рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і тільки при введенні в експлуатацію перевести до складу ОЗ проводкою Дт рахунку 10 - Кт рахунку 15.

За дебетом рах. 10 відображається надходження (придбаних, створених, безкоштовно отриманих) ОЗ, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модефікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта ОЗ.

За кредитом рах. 10 відображається вибуття ОЗ внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначених активом, а також у разі часткової ліквідності об'єкта ОЗ, сума уцінки ОЗ.

Дебетове сальдо означає наявність на звітну дату первісної (переоціненої) вартості власних об'єктів ОЗ, що знаходяться у розпорядженні підприємства.

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з ОЗ

Таблиця 1а.

Обороти по дебету субрахунків рахунка 10п/п Дебет рахунку Кредит рахуиів (субрахунків) Зміст операції

1 10 15 Капітальні інвестиції

1.1 103 151 Капітальне будівництво Введення в експлуатацію об'єкта ОЗ побудованого господарським або підрядним засобом

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes