Організація обліку основних засобів, Детальна інформація

Організація обліку основних засобів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 25.8
Скачувань: 3876
11 10 74 Інші прибутки

11.1 10 746 Інші прибутки від звичайної діяльності 1. Включено в склад прибутків звітного періоду; перевищення суми попередніх знижень цін над сумою попередніх дооцінок.

2. Оприбуткований об'єкт ОЗ, виявлений як надлишок в ході проведення інвентаризації.По кредиту рахунка 10 "Основні засоби" відображається повне або часткове списання вартості об'єктів ОЗ внаслідок продажу, безоплатної передачі, невідповідності критеріям визнання актиом (і у випадку повної або часткової ліквідації), уцінки.

Таблиця 1б.

Обороти по кредиту рахунка 10п/п Дебет рахунків (субрахунків) Кредит рахунку Зміст операції

0 131 Знос ОЗ 10 Списаний знос об'єкта ОЗ у зв'язку з його вибуттям (незалежно від причини вибуття)

2 16 Довгострокова дебіторська заборгованість 10

2.1 161 Заборгованість за майно, передане в фінансову оренду 10 Відображені передача об'єкта ОЗ за договором фінансової оренди і виникнення довгострокової дебіторської заборгованості

3 37 Розрахунки з різними дебіторами 10

3.1 375 Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку 10 Списана вартість об'єкта ОЗ якого бракує або який зіпсований, і відображена заборгованість особи винної в недостачі або псуванні об'єкта

3.2 377 Розрахунки з іншими дебіторами 10 Відображена передача ОЗ у спільну діяльність

4 42 Додатковий капітал 10

4.1 423 Дооцінка активів 10 Відображена сума уцінки об'єкта, який раніше був дооцінений (в межах суми попередньої дооцінки)

6 85 Інші витрати 10 1. Списана залишкова вартість реалізованих або ліквідованих об'єктів ОЗ підприємством, яке не застосовує рахунку класу 9.*

2. Відображена сума уцінки об'єкта ОЗ підприємством, яке не застосовує рахунки класу 9. Якщо об'єкт раніше дооцінювався, то ця проводка виконується тільки на суму перевищення суми уцінки над сумою попередньої дооцінки (дооцінок)**

*Приклади списання залишкової вартості об'єктів, що реалізуються або ліквідуються приведені для підприємств, що використовують для обліку витрат рахунки класу 9.

**Див. також рядок 4.1 цієї таблиці.

8 97 Інші витрати 10

8.1 972* Собівартість реалізованих необоротних активів 10 Списана залишкова вартість об'єктів ОЗ при їх вибутті в зв'язку з реалізацією (продажем)

*Цю проводку виконують підприємства, які для обліку витрат застосовують рахунки тільки класу 9, а також ті, які використовують рахунки класу 9 і 8. Останні не повинні відображати вказану операцію на рахунках класу 8, оскільки вона не відноситься до операційної діяльності.

8.2 973* Собівартість реалізованих майнових комплексів 10 Списана залишкова вартість майнових комплексів при їх вибутті в зв'язку з реалізацією (продажем)

*Див. примітка до рядка 8.1.

8.3 975* Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 10 Відображене зниження ціни об'єкта ОЗ підприємством, яке для обліку витрат застосовує рахунки тільки класу 9, або працює із використанням рахунків 8 і 9 класів. Якщо об'єкт раніше дооцінювався, то ця проводка виконується тільки на суму перевищення суми уцінки над сумою попередньої дооцінки (дооцінок)*

*Див. примітка до рядка 8.1.

**Див. також рядок 4.1 цієї таблиці.

8.4 976* Списання необоротних активів 10 Списана залишкова вартість об'єктів ОЗ при їх вибутті в зв'язку з:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes