Організація обліку основних засобів, Детальна інформація

Організація обліку основних засобів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 25.8
Скачувань: 3876
1.2 101, 102, 103*, 104, 105, 106, 108, 109 152 Придбання (виготовлення) ОЗ 1 Введення в експлуатацію придбаного або виготовленого об'єкта ОЗ.

2 Збільшення вартості об'єктів ОЗ на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням таких об'єктів (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо) при умові, що таке поліпшення приведе до збільшення економічних вигід, очікуваних від використання відповідних об'єктів

*Тільки при придбанні і поліпшенні будівель і споруд; введення в експлуатацію виготовлених (побудованих господарським або підрядним засобом) об'єктів ОЗ цього виду відображається проводкою, приведеною в рядку 1.1 цієї таблиці

1 3 107 155 Формування основного стада Вартість тварин, переведених в основне стадо

2 10 16 Довгострокова дебіторська заборгованість

2.1 10* 161** Заборгованість за майно, передане в фінансову оренду Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення заборгованості за договором фінансової оренди

2.2 10* 162** Довгострокові векселі отримані Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення заборгованості по раніше отриманому векселю

2.3 10* 163** Інша дебіторська заборгованість Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості (крім заборгованості за договором фінансової оренди і заборгованості по раніше отриманому векселю)

*Будь-який субрахунок рахунку 10.

**Див. коментар перед таблицею 1

3 10 37 Розрахунки з різними дебіторами

3.1 101 - 109 371 Розрахунки по виданих авансах Отриманий і введений в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

32 101 - 109 372 Розрахунки з підзвітними особами Отриманий від підзвітної особи і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.3 101 - 109 375* Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий в рахунок відшкодування заподіяного збитку (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.4 101 - 109 376 Розрахунки по позиках членам кредитних спілок Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий від члена кредитної спілки в погашення позики (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.5 101 - 109 377 Розрахунки з іншими дебіторами Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, повернений з спільної діяльності

4 101 - 109 41* Пайовий капітал Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий як пайовий внесок від членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки і інших аналогічних підприємстві

*Див. коментар перед таблицею 1

5 10 42 Додатковий капітал

5.1 101 - 109 421 Емісійний прибуток Сума перевищення вартості об'єкта ОЗ, отриманих як компенсація вартості акцій, над номінальною вартістю таких акцій

5.2 101 - 109 422 Інший вкладений капітал Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, отриманий від засновника (в сумі, яка перевищує частку засновника в статутному капіталі) (без рішення про зміну розміру статутного капіталу)

5.3 101 - 109 423 Дооцінка активів Сума дооцінки об'єкта ОЗ. Якщо раніше об'єкт був знижений в ціні, то дана проводка виконується на суму перевищення дооцінки над сумою попереднього зниження ціни (попередніх знижень цін)

5.4 101 - 109 424 Безкоштовно отримані необоротні активи Введений в експлуатацію безкоштовно отриманий об'єкт ОЗ

6 101 - 109 46* Неоплачений капітал Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, отриманий як внесок в статутний капітал підприємства

*См коментар перед таблицею 1

7 101 - 109 48* Цільове фінансування і цільові надходження Отриманий і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, призначений для використання в заходах, що фінансуються за рахунок цільових надходжень

*Див. коментар перед таблицею 1

8 10 53 Довгострокові зобов'язання по оренді

8.1 103-107, 109 531 Зобов'язання по фінансовій оренді Отриманий за договором фінансової оренди і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ; відображене виникнення довгострокових зобов'язань за договором фінансової оренди

8.2 101 - 109 532 Зобов'язання по оренді цілісних майнових комплексів Прийнятий на облік цілісний майновий комплекс; відображене виникнення довгострокових зобов'язань

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes