Звіт про виконання практичних завдань з менеджменту персоналу, Детальна інформація

Звіт про виконання практичних завдань з менеджменту персоналу
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Анатомія
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 2583
3 Радіоненко О.М. Ст. економіст Жін 26 4 4 Укр. Вища Облік та аудит

4 Чужба В.В. Економіст Жін 33 14 14 Рос. Серед. Спец. Бухоблік та опертехніка в Держбанку

5 Камлук С. І. Ст. економіст. Жін 44 21 12 Мол. Вища Бухоблік

6 Дума Л. І. Економіст Жін 45 23 18 Біл. Серед. Спец. Бухоблік та опертехніка в Держбанку

7 Лук’яненко Н.О. Економіст Жін 40 18 19 Укр.

Вища Фінанси та кредит

8 Литвин О. О. Інспектор послідконтролю Жін 48 25 24 Рос. Серед. Спец. Бухоблік

9 Павлоцька І.М. Економіст Жін 33 10 8 Укр. Вища Бухоблік, контр., аналіз госп. д - ті

10 Дмитрук Т. О. Економіст Жін 44 25 25 Укр. Серед. Спец Техніка і механізація обліку

11 Гавриш І.Г. Бухгалтер контролер Жін 26 8 8 Укр. Серед. Спец. Облік в кред. установах банку

12 Щербань В.Г. Бухгалтер контролер Жін 31 10 6 Рос. Вища Устаткування і техн. зварювальн. вир - ва

13 Білоусова Ю.С. Економіст Жін 24 2 2 Рос. Вища Історія

14 Дудак О.В. Економіст Жін 21 5 - Укр. Вища Облік і аудит

15 Терещенко А.О. Економіст Чол 22 4 - Укр. Вища Облік і аудит

16 Куліш Р.Ю. Економіст Жін 54 38 7 Укр. Вища Бухоблік в промисловості

17 Лебідь О.М. Ст. економіст Чол 28 10 6 Укр. Спец. Банківська справа

18 Ярохно Н.О. Гол. економіст Жін 42 25 8 Рос. Вища Обладнання і техн. зварювальн. виробництва

19 Маклюк М.В. Економіст Жін 21 4 - Укр. Вища Міжнародна економіка

20 Потапов І.О. Старший економіст Чол 31 13 3 Рос. Вища Фінанси та кредитМожна провести детальний якісний аналіз персоналу відділу операційно – касового обслуговування. Цей аналіз буде відбуватися за наступними напрямками:

Характеристика працівників за рівнем освіти:

З вищою освітою – 12 чол., що складає 60% спеціалістів відділу.

З середньою спеціальною освітою – 8 чол., відповідно 40%. Серед них зі спеціальністю “Бухгалтерський облік” – 11чол., “Фінанси та кредит” – 2 чол., “Банківська справа” – 1 чол., інші профільні спеціальності – 6 чол.

Характеристика працівників за віком:

20 – 30 років – 7 чоловік.

30 – 40 років – 6 чоловік.

40 і більше - 7 чоловік.

Дана інформація свідчить про те, що в підрозділі немає застою, а відбувається нормальний робочий процес, в якому мають рівні права представники всіх трьох зазначених категорій.

Отже, з отриманих цифр можемо визначити середній вік колективу, який дорівнює 34роки.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes