Звіт про виконання практичних завдань з менеджменту персоналу, Детальна інформація

Звіт про виконання практичних завдань з менеджменту персоналу
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Анатомія
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 2583
Характеристика працівників про стаж роботи в системі Промінвестбанку України.

До 1 року – 3 чол.

До 3 років – 2 чол.

До 5 років – 1 чол.

До 10 років – 6 чол.

До 20 років – 6 чол.

Більше 20 років – 2 чол.

Отримані дані свідчать, що в колективі відбувається поповнення та оновлення кадрів, т. б. на допомогу досвідченим прийшли молоді спеціалісти з новими ідеями, пропозиціями та знаннями.

Характеристика працівників згідно посад, які вони займають:

Начальник сектору – 1 чол.

Провідний економіст – 2 чол.

Старший економіст – 4 чол.

Інспектор – 1 чол.

Економіст – 10 чол.

Бухгалтер – контролер – 2 чол.

Характеристика працівників за статевою приналежністю:

Зі всієї чисельності підрозділу 20 чоловік, жінок – 18, а чоловіків – 2. Ці цифри в котре підтверджують всім відому істину , що бухгалтерія – парафія жінок.

Характеристика працівників за національним складом:

Українці – 12 чол.

Росіянці – 6 чол.

Ін. Національності – 2 чол.ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 4.

(завдання № 9 )

Місце проходження практики - Чернігівське Центральне відділення Промислово-інвестиційного банку України. Дана установа не є державною установою і за специфікою своєї діяльності не користується “Класифікатором професій ДК 003-95” та “Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників”.

Відповідно до цього в відділенні банку розстановка кадрів та розподіл обов’язків здійснюється в залежності від специфіки діяльності того чи іншого підрозділу. Визначившись з колом питань, завдань та функцій, які повинен виконувати даний підрозділ начальник вирішує питання щодо кількості залучених осіб, їх професійної нагрузки, функцій та обов’язків. Після остаточного вирішення даного питання відповідальна особа складає посадову інструкцію кожного з працівників та доводить її до відома кожного.

Посадові інструкції підлягають затвердженню керівником установи банку, копії вручаються працівникам під розписку. Оскільки за фахом я бухгалтер - економіст, то і практику проходжу у департаменті бухгалтерського обліку.

Стан бухгалтерського обліку в значній мірі залежить від складу працівників, які виконують цю роботу. При підборі бухгалтерських кадрів враховується спеціальна освіта працівника, його кваліфікація, вміння самостійно працювати над підвищенням свого професійного рівня, а також працювати з клієнтами. При переводі бухгалтерський працівників з низької посади на вищу проводять її атестацію. Атестацію проводить комісія, яка створена згідно наказу керівника установи банку. З метою підвищення кваліфікації бухгалтерських працівників головний бухгалтер установи банку забезпечує вивчення положень, вказівок, інструкцій та інших регламентуючих документів по обліку та звітності .

Як зазначалося, посадова інструкція містить загальну частину, основні задачі і обов’язки працівників, його права, відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків.

В першому розділі – загальній частині, містяться основні відомості про посаду, найменування підрозділу, в якому працює робітник, що займає цю посаду, наводиться перелік нормативних документів, якими він керується в своїй роботі, його підпорядкованість, порядок призначення і звільнення з посади.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes