Соціальні варіанти мови та їх термінологічне окреслення, Детальна інформація

Соціальні варіанти мови та їх термінологічне окреслення
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Мова, Лінгвістика
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1013
2. Жаргон (франц. jargon) - різновид мови, що використовується переважно в усному спілкуванні окремою, відносно стійкою соціальною групою, яка об'єднує людей за ознакою професії (жаргон програмістів), місця в суспільстві (жаргон російського дворянства у ХІХ ст.), зацікавлень (жаргон філателістів) або віку (молодіжний жаргон). Від загальнонародної мови жаргон відрізняється специфічною лексикою і фразеологією та особливим використанням словотворчих засобів / ЛЭС 1990: 151 /.

До цього визначення слід додати, що жаргонізми характеризуються виразним емоційно-експресивним навантаженням.

Наприклад: кера - класний керівник (жінка);

студебєкер - студентський квиток;

комп - комп'ютер;

точка, крапка - нелегальне місце продажу спиртних напоїв;

макаронник, кусок - прапорщик і под.

Якщо арго виникло з метою ідентифікації групової належності співрозмовника та конспірації мовлення, то основою появи жаргонізмів у певному середовищі є бажання носіїв мови бути дотепними, вразити співбесідників свіжістю, яскравістю і точністю висловлення, виділитись за допомогою мови між співрозмовниками, самоствердитись, прагнення показати свою зневагу або байдужість до предмета розмови, пом'якшити або навпаки посилити враження від висловлення, намагання уникнути "затертих" або пишномовних слів і виразів, настанова на фамільярність висловлення, і, зрештою, гра слів для розваги. З цього приводу В.М.Жирмунський писав, що жаргони є свого роду суспільною забавою, мовною грою, яка підпорядкована принципам емоційної експресивності /Жирмунский 1936: 52/.

У сучасній лінгвістиці поряд із терміном "жаргон" вживають також термін "сленг".

Сленг (англ. slang) – 1) те ж, що й жаргон (у сучасній літературі переважно стосовно англомовних країн); 2) сукупність жаргонізмів, що відбивають грубувато-фамільярне, іноді гумористичне ставлення до предмета мовлення. Використовується переважно в умовах невимушеного спілкування: "блат", "мура". Сленг складається із слів і фразеологізмів, які виникли і початково використовуються в окремих соціальних групах, і відбиває ціннісну орієнтацію цих груп /ЛЭС 1990: 461/.

Проаналізувавши це визначення, можна зробити висновок, що термін "сленг" вживається на позначення тієї ж групи лексики, яку позначають терміном "жаргон", тільки це англійський відповідник.

z

z

„@

^„@^„A`„

„@

^„@

зновид жаргону. По суті ж він просто ширше дивиться на значення терміна "жаргон" (зараховує до його різновидів і арго).

Останнім часом термін "сленг" вживають активніше, ніж "жаргон". Таке явище можна пояснити впливом двох факторів:

- сьогодні англійська мова у світі починає домінувати, тому вживають англійський відповідник;

- інколи мовці вживають слово "жаргон" на позначення згрубілої, невитонченої мови, тому на позначення соціального варіанта мови вживають термін "сленг".

3. Інтержаргон – це один із соціальних варіантів мови, який об’єднує в собі частину слів кожного жаргону. Ці лексеми вживаються в різних жаргонах і є зрозумілі їх носіям.

Наприклад: косити - уникати чого-небудь;

гнати - говорити дурниці;

галюн - галюцинація;

мент, лягавий — міліціонер і т. д.

У наш час інтержаргон – це найбільша і найпотужніша група лексики в межах соціальних варіантів мови.

В основному спільні слова побутують у молодіжних жаргонах (студентів, школярів, хіппі), які активно взаємодіють між собою, здатні швидко засвоювати нові значення. Більшою сталістю характеризуються жаргони людей старшого віку, тут можуть ще побутувати архаїчні жаргонізми.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes