Соціальні варіанти мови та їх термінологічне окреслення, Детальна інформація

Соціальні варіанти мови та їх термінологічне окреслення
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Мова, Лінгвістика
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1024
Загалом, існування таких груп лексики в українській мові - це ще одне свідчення її постійного розвитку і прагнення задовільнити потреби суспільства у всіх сферах життя. Зараз нам потрібне детальне вивчення подібних слів для того, щоб знати умови їх виникнення, існування і занепаду. Так, вживання вульгаризмів (референційно-побутових та суспільно закріплених) у мові — явище негативне і з ним слід боротися, але передовсім треба вивчити те, з чим борешся.

ЛІТЕРАТУРА

1. Горбач 1993: Горбач О. Зібрані статті 1. Арґо на Україні. – Мюнхен, 1993. - 327 с.

2. Жирмунский 1969: Жирмунский В.М. Марксизм и социальная лингвистика. – Л.: Наука, 1969. – 218 с.

3. Жирмунский 1936: Жирмунский В.М. Национальный язык и социальные диалекты. – Л.: Художественная литература, 1936. – 172 с.

4. Леонтьев 1977: Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. – М., 1977. – 134 с.

5. ЛЭС 1990: Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 682 с.

6. ОЯ 1970: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / под общ. ред. Б.А.Серебренникова. – М.: Наука, 1970. – 658 с.

7. Степанов 1975: Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. – М.: Просвещение, 1975. – 271 с.

8. Стойков 1957: Стойков С. Социальные диалекты // Вопросы языкознания. – 1957. - № 1. – С.75-84.

9. СУЛМ 1973: Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / за ред. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 439 с.

10. Фомина 1990: Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. – М.: Высшая школа, 1990. – 414 с.

11. Шанский 1972: Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.: Просвещение, 1972. – 327 с.

12. Grochowski Maciej. Slownik polskich przeklenstw i wulgaryzmow. — Warszawa, 1996. – 395 c.

Summary

In this work it was tried to analyse and divide different terms which mark social variations of language. It was given the new interpretation of the term “vulgar lexics”.

Стаття надрукована:

Мовознавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонДУ, 2000. – С. 67-73.

************************************

Свої зауваження, пропозиції, відгуки, побажання і т. ін. прошу надсилати за адресю:

taras_il@mail.ru/

Буду дуже радий поспілкуватися з людьми, яким не байдужа ця тема. Також на мейл можна присилати свої статті, приклади сленгу, жаргону будь-яких суспільних груп.

Автор.

P.S.: Поштова скринька розміщена на російському сервері, який не розуміє українського шрифту, тому листи бажано надсилати з прикріпленими до них файлами Word, у яких буде вміщена основна інформація.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes