Міжнародна підприємницька діяльність, Детальна інформація

Міжнародна підприємницька діяльність
Тип документу: Реферат
Сторінок: 13
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 1422


Мал. 6. Проблеми створення і функціонування МСП на сучасному етапі формування економіки України.Мал. 7. Методи, форми і рівні регулювання міжнародної підприємницької діяльності

Висновок

Головною метою регулювання спільної підприємницької діяльності на міждержавному рівні, що здійснюється здебільшого через укладені дво- та багатосторонні угоди, є, з одного боку, забезпечення країною базування правового захисту своїх інвестицій від можливих некомерційних ризиків, а з іншого – підтримка стабільності і надійності економічних взаємин між країнами – партнерами.

Вивчення нагромадженого зарубіжного досвіду залучення та використання іноземних інвестицій і усвідомлення механізмів діяльності відповідних міжнародних інституцій фінансово – економічного спрямування мають стати важливими чинниками активізації та зростання ефективності міжнародної підприємницької діяльності в Україні.

Види зовнішньоекономічних зв’язків ґрунтуються на оплатній та безоплатній основі. Зараз зовнішньоекономічні зв’язки здійснюються переважно на оплатній основі. До безоплатних видів діяльності належать комплекси робіт стосовно міжнародної охорони навколишнього середовища, освоєння багатств Світового океану, міжнародної уніфікації стандартів тощо.

Список використаної літератури

Економіка підприємств / за редакцією По кропивного С. Ф. В 2 т. – К.: Хвим – Прес, 1995 – 782 с.

Горфинкель В. Я. и др. Экономика предприятия. Учебник для вузов – М. ЮНИТИ, 2000. – 742с.

Підприємництво: стратегія, організація, ефективність:

Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352с.

PAGE

PAGE 32Державна

Приватна

Міжнародна підприємницька

діяльність

Промислова

Промислово - аграрна

Торговельна

Фінансова

Аграрна

Будівельна

Транспортно - комунікаційна

четвертий –надвисокий

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes