Міжнародна підприємницька діяльність, Детальна інформація

Міжнародна підприємницька діяльність
Тип документу: Реферат
Сторінок: 13
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 1418
2 Номенклатура продукції

Кількість

Вартість Кількісна і якісна характеристика продукції, її кон’юктура на ринку (вітчизняному та світовому); очікувані ціни та прогноз обсягу продаж

3 Технологія

Тип

Сутність Оцінка існуючих у світі технологій виготовлення аналогічних товарів, їх основних партнерів, прийнятої технології для продукції МСП

4 Устаткування

Форма і методи організації виробництва Вибір і розрахунки необхідного устаткування, форми і методу організації виробництва

5 Матеріально – технічне забезпечення Обґрунтування вибору: форми матеріально – технічного забезпечення; постачальників ресурсів; транспортних засобів

6 Персонал

Чисельність по категоріях

Оплата праці Необхідна (передбачувана) чисельність місцевих та іноземних працівників; вибрані форми оплати праці та розмір, преміювання, соціальні виплати

7 Фінансування і статутний фонд

Загальна величина

Частка партнерів Частка учасників у статутному фонді за чинним законодавством; загальна величина статутного фонду; частка власних і позичкових коштів

8 Реклама продукції

Види

Витрати

Канали розповсюджен-ня Аналоги реклами на дану продукцію, можливість конкурентів на світовому ринку; вибрані види реклами та фінансові можливості її здійснення

9 Система збуту продукції

Вид та засоби доставки

Обсяг збуту всередині країни і за рубежем Наявність досвіду організації збуту в партнерів; практика збуту аналогічної продукції іншими фірмами

10 Очікувані виторг і прибуток

Запланований виторг

Очікуваний прибуток Динаміка рівня цін за стадіями життєвого циклу продукту; очікувані виторг і прибуток; розподіл прибутку між партнерами і порядок його використання

11 Формування фондів МСп

Фонд технічного розвитку

Фонд соціального розвитку

Резервний фонд Існуючий досвід і формування фондів всередині країни і за рубежем; вибір створюваних фондів і їх розрахунки

12 Економічна ефективність створення й функціонування Розрахунки й оцінка показників економічної ефективності створення і функціонування МСП за існуючою або власною методикою

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes