Міжнародна підприємницька діяльність, Детальна інформація

Міжнародна підприємницька діяльність
Тип документу: Реферат
Сторінок: 13
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 1418
ідентифікація інвестицій та інвесторів;

умови імпорту і заохочення іноземного капіталу;

вимоги до здійснення спільної підприємницької діяльності;

переведення платежів (коштів);

розв’язання суперечок господарського характеру;

норми поведінки іноземних партнерів.

При ідентифікації інвестицій та інвесторів важливо визначити не лише усталені форми інвестицій, а й ті, що можуть з’явитися після укладення угоди або підписання договору (контракту). Необхідно також зафіксувати ті юридичні особи, котрі вважаються національними суб’єктами кожної країни – учасниці відповідної угоди.

Умови імпорту іноземного капіталу мають визначити порядок регулювання розміщення інвестицій (загальними нормами права чи спеціальними режимними документами). Однією з таких важливих умов може бути політика „відкритих дверей” держав – партнерів у спільній підприємницькій діяльності. Що ж до заохочення інвестицій, то більшість міждержавних дво- та багатосторонніх угод передбачає відповідні зобов’язання насамперед країни, що приймає стосовно стимулювання іноземних інвестицій. В окремих міждержавних угодах країна базування може взяти на себе зобов’язання проводити політику заохочення експорту підприємницького капіталу.

Вимоги до здійснення спільної підприємницької діяльності можуть стосуватися найму на роботу місцевого персоналу, використання певних джерел кредитування та надання необхідної інформації. Вони звичайно регулюються чинним законодавством країни, що приймає.

Процедурний механізм переведення платежів (коштів) є важливим елементом угоди, що складається між іноземними і вітчизняними партнерами. У такій угоді країна базування прагне конкретні та достатні гарантії щодо безперешкодного переведення коштів, а також використання відповідної валюти і термінів переведення.

Розв’язання суперечок господарського і фінансового характеру звичайно здійснюється компетентним судовим чи адміністративним органом країни, що приймає. Якщо суперечка є достатньо складною, то зарадити справі може Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок. Варто додати, що Міжнародний центр видає збірник „Інвестиційне законодавство країн світу”.

Норми поведінки іноземних партнерів передбачають формування загальних понять, принципів і норм, яких мають дотримуватись іноземні підприємці та які сприяють створенню позитивного іміджу зарубіжної фірми у країні, що приймає.

На наднаціональному рівні в рамках інтеграційних угруповань регулювання спільної підприємницької діяльності здійснюється складнішими угодами, які фіксують взаємовідносини між багатьма країнами. Таке регулювання підприємництва відбувається у випадках, коли забезпечується вільний рух капіталів, гармонізується економічна політика країн – учасниць, ефективно працюють відповідні наднаціональні інституції. До таких належать, наприклад, Європейський інвестиційний банк, що функціонує в межах Європейської Ради і за п’ять років свого існування здійснив фінансування кількох десятків тисяч промислових об’єктів у сфері розвитку інфраструктури та підтримки малого бізнесу.

Додаток

Т и п и

В и д и

Мал. 1. Основні типи і види міжнародної підприємницької діяльності (бізнесу).

Рівні

інтернаціоналізації

Форми міжнародної

підприємницької діяльності

Мал. 2. Форми міжнародної підприємницької діяльності та рівні інтернаціоналізації.Мал. 3. Етапи створення спільного підприємства.

Основні розділи Зміст обґрунтування

1 Назва МСП

Назва фірми - партнера Коротка характеристика:

передбачуваного іноземного партнера;

досвіду співробітництва з ним;

основних фірм – конкурентів

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes