/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Автоматизація розрахунково-касових операцій (на матеріалах АБ “Металург” м. Запоріжжя), Детальна інформація

Тема: Автоматизація розрахунково-касових операцій (на матеріалах АБ “Металург” м. Запоріжжя)
Тип документу: Реферат
Предмет: Екологія
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 2833
Скачати "Реферат на тему Автоматизація розрахунково-касових операцій (на матеріалах АБ “Металург” м. Запоріжжя)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Кафедра фінансів

ВИПУСКНА РОБОТА

на тему:

“Автоматизація розрахунково-касових операцій (на матеріалах АБ “Металург” м. Запоріжжя)”

Робота до захисту допущена Виконала: ст. гр. ФНз-52

Зав.кафедрою фінансів ________ ________ Гостєва А.В.

к.е.н., доцент Лещук В.П. Перевірив: викладач

________ Пиріг С.О.

Луцьк 2003

1 лист –Титулка

2 лист- Завдання на ВР

3 лист – Анотація

4 – Зміст

5 – Вступ (на першій сторінці вступу ШТАМП, файл – 1List.doc)

далі- основна частина, список використаних джерел, Додатки

Завдання на ВР

Приклад анотації

АНОТАЦІЯ

Метою даної роботи є організація автоматизації облікових процесів на підприємстві проведена на матеріалах відкритого акціонерного товариства “Електротермометрія”.

В першому розділі роботи обґрунтовано теоретичні аспекти облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації. Розглянута концепція побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку та нормативно-довідкової інформації.

В другому розділі розглянута економіко-організаційна та фінансово-господарська характеристика підприємства, а також організація обліку, аудиту та аналізу на ньому.

В третьому розділі розглянуто існуючу систему автоматизації на підприємстві а також запропоновано шляхи щодо її вдосконалення.

ANNOTATION

Take Aim a given work be an organization to automations of account processes on the enterprise conducted on material of an open join-stock company "Еlektrotermometrya".

In the first section of work are motivated theoretical aspects of account process in conditions of operation of automatic information handling system. Considered concept of building of information accounting systems and reference data.

inancial and economic feature of enterprise, as well as organization of account, аudit and analysis on him.

In the one third section is considered existing system to automations on the enterprise as well as are offered way comparatively its improvements.

ЗМІСТ

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар