/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит статутного капіталу, Детальна інформація

Тема: Аудит статутного капіталу
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3222
Скачати "Реферат на тему Аудит статутного капіталу"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Курсова робота

на тему:

„Аудит статутного капіталу”

Зміст

TOC \o "1-1" \h \z \u

HYPERLINK \l "_Toc38864588" Вступ PAGEREF _Toc38864588 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc38864589" 1. Мета і завдання аудиту статутного капіталу PAGEREF _Toc38864589 \h 4

HYPERLINK \l "_Toc38864590" 2. Нормативно-правове регулювання формування та зміни розміру статутного капіталу PAGEREF _Toc38864590 \h 5

HYPERLINK \l "_Toc38864591" 3. Проблемні аспекти формування статутного капіталу та типові помилки, що виявляються в процесі аудиторської перевірки PAGEREF _Toc38864591 \h 7

HYPERLINK \l "_Toc38864592" 4. Зміст аудиторської перевірки на підтвердження статутного капіталу PAGEREF _Toc38864592 \h 8

HYPERLINK \l "_Toc38864593" 5. Типова кореспонденція рахунків стосовно формування та руху статутного капіталу PAGEREF _Toc38864593 \h 12

HYPERLINK \l "_Toc38864594" 6. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів PAGEREF _Toc38864594 \h 19

HYPERLINK \l "_Toc38864595" 7. Аудиторський висновок PAGEREF _Toc38864595 \h 27

HYPERLINK \l "_Toc38864596" Висновки PAGEREF _Toc38864596 \h 30

HYPERLINK \l "_Toc38864597" Література PAGEREF _Toc38864597 \h 31

Вступ

Після переходу України до ринкових відносин виникла необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють взаємовідносини різних суб’єктів підприємницької діяльності, серед яких належне місце займає інститут аудиторства. Його головною метою є забезпечення контролю за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській та податковій звітності. Інформація про використання майна, грошових коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій у юридичних осіб повинна бути об’єктивно підтверджена незалежним аудитором.

Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу та надає можливість оцінювати та прогнозувати насідки різних економічних рішень.

Проведення аудиторської перевірки навіть у тих випадках, коли вона не є обов’язковою, безумовно, має важливе значення. В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші господарські суб’єкти вступають в договірні відносини стосовно використання майна, грошових коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій. Довіра в цих відносинах повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників економічних відносин отримувати та використовувати фінансову інформацію. Достовірність інформації підтверджується незалежним аудитором.

Власники, а насамперед колективні власники — акціонери, а також кредитори, не мають можливості самостійно переконатися в тому, що всі операції підприємства законні і правильно відображені у звітності, тому що звичайно не мають ні доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і саме тому мають потребу в послугах аудиторів.

Серед господарських коштів підприємства не останнє місце посідають власні кошти, одним із джерел яких виступає статутний капітал.

Статутний капітал — це сукупність в грошовому еквіваленті внесків засновників в майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначеними засновницькими документами.

В курсовій роботі детально розглянуто формування та рух статутного капіталу, його облік на підприємстві, а також аудит капіталу.

В цій роботі розкриті мета і завдання аудиту статутного капіталу. Також приведена нормативна база регулювання аудиторської перевірки. Розкрито проблемні аспекти формування статутного капіталу підприємства в умовах ринкової економіки.

В роботі розкрито зміст аудиторської перевірки на підтвердження статутного капіталу підприємства, розглянуто основні аудиторські процедури. Також висвітлено порядок надання висновку аудитором за результатами проведеної перевірки.

Для написання курсової роботи використовувалася різноманітна література: підручники, навчальні посібники та періодичні видання.

1. Мета і завдання аудиту статутного капіталу

Суб’єкти господарювання починають свою підприємницьку діяльність при первинному накопиченні власного капіталу для забезпечення господарської діяльності.

Власний капітал — це загальна вартість активів підприємства (матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвестицій тощо), які належать йому на правах власності і використовуються в процесі виробничої та іншої підприємницької діяльності.

Власний капітал має складну структуру, яка залежить від організаційно - правового статусу суб’єкта господарювання.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар