/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудитор, його статус і сертифікація, Детальна інформація

Тема: Аудитор, його статус і сертифікація
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2007
Скачати "Реферат на тему Аудитор, його статус і сертифікація"
Сторінки 1   2   3   4  
Реферат

Тема:

Аудитор, його статус і сертифікація

Професія аудитора

Становлення і розвиток в Україні ринкової економіки вимагає від сертифікованих аудиторів постійного удосконалення своїх професійних знань та поглиблення практичного досвіду.

Метою щорічного обов'язкового удосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів є забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг. Усі сертифіковані аудитори України зобов'язані щорічно удосконалювати свої професійні знання за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України і розрахованою на сорок годин.

Постійне обов'язкове удосконалення професійних знань сертифікованих. аудиторів є однією з умов подовження терміну дії сертифікату аудитора.

Аудитор - це висококваліфікований спеціаліст у сфері обліку та контролю, фінансів й аналізу, економіки та права, який має повноваження здійснювати аудиторську діяльність підприємств на договірній основі з подальшим наданням офіційних висновків.

У першу чергу аудитор - це порадник, помічник підприємства, яке перевіряється. Він, виявляючи недоліки, радить, як їх ліквідувати, покращити роботу підприємства. Причому свої поради та побажання дає в коректній формі, а не у вигляді категоричних вказівок, обов'язкових до виконання. Підприємство може враховувати зауваження аудитора, а може й не враховувати їх.

Аудитор - це спеціаліст, який має не загальні знання з бухгалтерського обліку та економіки, а професійні, тобто фундаментальні та спеціальні знання методики та техніки вивчення документів і фактів господарського життя. Під фундаментальними маються на увазі знання, які дають розуміння внутрішніх і зовнішніх закономірностей діяльності підприємств. Вони складаються з твердих знань аудитором усіх важливих економіко-облікових та правових понять і категорій. Спеціальними називають конкретні знання з аудиту, що використовуються при здійсненні того чи іншого виду аудиторської роботи.

Отже, аудитор - це спеціаліст, який застосовує свої знання на практиці, тобто має навики дослідження документів й операцій і вміє виявляти недоліки та факти відхилень у діяльності господарюючого суб'єкта.

На замітку

У різних країнах світу є державні, громадські і внутрішні аудитори. Запам'ятайте, їх права і обов'язки різні, а способи та прийоми дослідження документів і операцій - однакові. Наприклад, в Україні існують відділи податкового аудиту в Державних податкових службах, є велика кількість аудиторів й аудиторських фірм, які працюють як громадські аудитори, створюються служби внутрішнього аудиту на підприємстві. У США аудитор — основна фігура в обліку, тобто він організовує і контролю* всю систему обліку на підприємстві. У нього більш широкі функції ніж і українських бухгалтерів

Основні характеристики професії аудитора:

гуманність професії - спрямована насамперед на забезпечення контролю за діяльністю підприємств та на надання фінансово-економічної допомоги;

соціальна значущість професії - у тому, що вона пов'язана з державою і діяльністю підприємств, важливими соціальними явищами;

це високоінтелектуальна професія, оскільки повинна охоплювати різноманітні сфери господарського життя суспільства з урахуванням складних заплутаних фінансово-господарських проблем;

точність професії - вона є діяльністю, яка спирається на конкретні юридичні факти при точному дотриманні законодавства для отримання конкретного результату;

організованість - завдання аудитора полягає в організації аудиторського процесу, виконанні обов'язків, та наданні прав;

свобода й самостійність - без них неможливо вирішити складні нестандартні ситуації, які виникають у діяльності аудитора, але ця свобода повинна обмежуватись рамками закону;

відповідальність роботи - від її результату залежить фінансовий стан юридичної чи фізичної особи.

Вимоги до аудитора

Аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат на право займатися аудиторською діяльністю.

Елементами освіти аудитора є: повна вища освіта; практичний досвід; спеціальна професійна освіта; вільне володіння діловою українською мовою .

Вимоги до освіти аудитора:

Базова освіта – вища економічна або юридична освіта, отримана в навчальному закладі України, який має державну акредитацію, або отримана в навчальному закладі іноземної держави, дипломи якого мають юридичну силу в Україні.

Практичний досвід – визначається стажем роботи не менше 3 років у якості: керівника, аудитора або спеціаліста аудиторської фірми, бухгалтера, економіста, аудитора, наукового співробітника або викладача економічного профілю. До стажу зараховується робота на вищезазначених посадах у штаті організації, за сумісництвом або в якості індивідуального підприємця.

Спеціальна професійна освіта – включає навчання з відривом або без відриву від виробництва в певних навчально – методичних центрах та організаціях з навчання та перепідготовки аудиторів і стажування в аудиторській фірмі.

Особа, яка має судимість за корисливі злочини, не може бути аудитором.

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною. посередницькою та виробничою підприємницькою діяльністю, що не виключає їх права на одержання дивідендів від акцій та доходів від інших корпоративних прав.

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар