/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Інформаційні системи бухгалтерського обліку, Детальна інформація

Тема: Інформаційні системи бухгалтерського обліку
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 4420
Скачати "Курсова на тему Інформаційні системи бухгалтерського обліку"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Курсова робота

Інформаційні системи бухгалтерського обліку

ПЛАН

Вступ

Глава I. Теоретичні основи автоматизації бухгалтерського обліку.

1.1. Предмет, метод і задачі бухгалтерського обліку.

1.2. Автоматизація бухгалтерського обліку - основа ефективного управління.

1.3. Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського обліку.

1.4. Елементи інформаційної комп'ютерної системи бухобліку.

1.5. Особливості комп'ютерної обробки даних у бухгалтерських інформаційних системах.

1.6. Найбільш поширені в Україні інформаційні системи автоматизації бухобліку.

Глава II. Практична технологія ефективного використання інформаційних систем у бухобліку.

2.1. Фактори ефективного використання інформаційних систем.

2.2. Підготовка до впровадження ІСБО.

Глава III. Відображення надходження товарів на прикладі програми «1С Бухгалтерія».

Висновок

Список літератури

Вступ

Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління - от першочергові задачі керівника підприємства. У бухгалтерській і банківській діяльності це особливо важливо, що обумовлює широке застосування бухгалтерських пакетів і програм, завдяки впровадженню яких підвищується оперативність обробки даних і вірогідність ділової інформації, приймаються більш об'єктивні фінансові й управлінські рішення.

Автоматизація і введення інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однієї з найбільш важливих задач. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), що повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місцю реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні.

В умовах відносної невизначеності в податковій сфері підприємство може сильно постраждати чи навіть потерпіти крах, і всього лише через недбалість у бухгалтерському обліку. Прикладів тому в Україні дуже багато, причому часто страждають підприємства, що прагнуть працювати чесно. Страждають через недбале ведення внутрішньої бухгалтерії підприємства. При веденні бухгалтерського обліку вручну можливі і найпростіші арифметичні помилки.

Чим же можуть допомогти бухгалтеру інформаційні системи? Безумовно, комп'ютерна програма не замінить грамотного бухгалтера, але дозволить заощадити його час і сили за рахунок автоматизації рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточне фінансове становище підприємства і його перспективи.Глава I. Теоретичні основи автоматизації бухобліку.

1.1. Предмет, метод і задачі бухгалтерського обліку.

Предметом бухгалтерського обліку є фінансово-господарська діяльність підприємства чи організації.

Фінансово-господарська діяльність складається з:

- формування джерел, необхідних для діяльності. Джерела можуть бути фінансовими і матеріальними;

- розміщення притягнутих і сформованих засобів: створення виробничих запасів, витрат на виробництво продукції, реалізації продукції, взаємин з бюджетом у частині оподатковування й інші господарські операції.

Метод бухгалтерського обліку - ведення обліку фінансово-господарських операцій на основі натуральних вимірників у грошовому вираженні шляхом суцільного, безупинного, документального і взаємозалежного їхнього вираження.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар