Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13.7
Скачувань: 749
2464 Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР

"Про судоустрій Української РСР",

Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального

кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 35, ст.508 )( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2465-XII ( 2465-12 ) від 17.06.92, ВВР, 1992, N 35, ст.509 )

I. В Законі Української РСР "Про судоустрій Української РСР" ( 2022-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., додаток до N 24, ст.357):

1. Назву статті 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Колегіальний і одноособовий розгляд судових

справ";

частину першу статті виключити;

частину другу статті викласти в такій редакції:

"В суді першої інстанції кримінальні і цивільні справи розглядаються судом у складі трьох суддів, двох суддів і трьох народних засідателів або суддею одноособово у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) і Цивільним процесуальним ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) кодексами Української РСР".

У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами першою, другою, третьою і четвертою.

2. Доповнити Закон статтями 21-1, 26-1 такого змісту:

"Стаття 21-1. Міжрайонний (окружний) суд

Для забезпечення колегіального розгляду судових справ районними (міськими) народними судами, до яких обрано недостатню кількість суддів, утворюються міжрайонні (окружні) суди, до яких може входити декілька районних (міських) народних судів. Міжрайонні (окружні) суди утворюються Верховною Радою України.

Міжрайонний (окружний) суд розглядає справи у складі трьох суддів районних (міських) народних судів".

"Стаття 26-1. Голова міжрайонного (окружного) суду

Голова міжрайонного (окружного) суду призначається спільним рішенням Міністра юстиції України та Голови Верховного Суду України з числа голів районних (міських) народних судів, що входять до складу міжрайонного (окружного) суду.

Голова міжрайонного (окружного) суду головує в судових засіданнях або призначає для цього одного з народних суддів районних (міських) народних судів, що входять до міжрайонного (окружного) суду, вирішує питання про відвід народного судді, який одноособово розглядає справу, утворює склад суду з числа народних суддів районних (міських) народних судів, що входять до складу міжрайонного (окружного) суду".

II. В Кримінально-процесуальному кодексі Української РСР:

( 1001-05, 1002-05, 1003-05 )

1. Статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Колегіальний і одноособовий розгляд справ

Кримінальні справи в суді першої інстанції розглядаються колегіально судом у складі трьох суддів.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes