Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13.7
Скачувань: 746
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту статті вважати відповідно частинами п'ятою і шостою.

4. Доповнити Кодекс статтею 124-1 такого змісту:

"Стаття 124-1. Одноособовий розгляд справ у порядку

позовного провадження

Суддя одноособово розглядає всі цивільні справи, підвідомчі суду, крім справ по спорах про визначення місця проживання і відібрання дитини, позбавлення батьківських прав, встановлення батьківства, про поновлення на роботі, виселення, які розглядаються колегіально.

Якщо в справі об'єднані позовні вимоги, частина яких підлягає колегіальному розгляду, справа розглядається колегіально".

5. Частину другу статті 201 викласти в новій редакції:

"В разі незгоди головуючого з поданими зауваженнями вони вносяться на розгляд судового засідання у тому ж складі суду, який розглядав справу, а якщо це неможливо, зауваження розглядаються судом, у складі якого повинні бути двоє з суддів, які брали участь у розгляді справи. В необхідних випадках викликаються особи, які подали зауваження на протокол. Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. В разі пропуску строку для подання зауважень головуючий залишає їх без розгляду, якщо не знайде підстав для поновлення строку. Якщо справа розглядалась суддею одноособово, він розглядає зауваження на протокол одноособово. Зауваження на протокол у всіх випадках приєднуються до справи".

6. Частину другу статті 209 доповнити словами "а при одноособовому розгляді справи - суддею, який розглядав дану справу".

Частину третю статті 209 доповнити словами "при колегіальному розгляді справи".

У частині четвертій останнє речення викласти в такій редакції: "Резолютивна частина рішення підписується відповідно всім складом суду або суддею і приєднується до справи".

7. Статтю 237 доповнити частиною другою такого змісту:

"Справи, перелічені в статті 236 цього Кодексу, вирішуються суддею одноособово, крім справ за заявами про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати та по скаргах на рішення, прийняті відносно релігійних організацій, які розглядаються у колегіальному складі".

8. Статтю 255 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Справи, перелічені в статті 254, розглядаються суддею одноособово, крім справ про визнання громадянина недієздатним, які розглядаються судом колегіально".

9. Виключити слова "народні засідателі" із статей 8, 17, 18, 20, 22, 23, 190.

10. В частині п'ятій статті 17 і статті 178 слова "головуючого чи народного засідателя" замінити словами "одного з суддів".

В частинах перших статей 18, 20 слово "суддя" замінити словом "судді".

В частині другій статті 197 слова "під час наради" замінити словами "при постановленні рішення".

В частині першій статті 211 слова "народних засідателів" замінити словами "суддів при колегіальному розгляді справи".

11. Частину другу статті 233 після слів "складом суду" доповнити словами "а при одноособовому розгляді справи - суддею".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 17 червня 1992 року

N 2464-XII

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes