Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13.7
Скачувань: 746
"Коли щодо засудженого є вирок, який не виконано і про який не було відомо суду, що постановив останній за часом вирок, суд за місцем виконання вироку зобов'язаний визначити порядок застосування покарання за всіма вироками відповідно до статті 43 Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ). Це питання вирішується в порядку, передбаченому статтею 411 цього Кодексу: постановою судді районного (міського) народного суду, якщо всі вироки постановлені суддями одноособово; ухвалою районного (міського) народного суду, якщо хоча б один з вироків постановлено районним (міським) народним судом у колегіальному складі; ухвалою обласного, Київського міського суду, якщо хоча б один з вироків постановлено обласним, Київським міським судом".

45. У статті 414 слова "районними (міськими) народними судами", "судом", "суд", "ухвалу", "ухвала суду" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду", "суддею", "суддя", "постанову", "постанова судді".

46. У статті 414-1 слова "районним (міським) народним судом", "судом", "висновок", "суд", "ухвалу", "ухвала суду" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду", "суддею", "думка", "суддя", "постанову", "постанова судді".

47. Перше речення частини першої статті 421 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову". Друге речення цієї частини після слова "ухвала" доповнити словом "(постанова)".

Частину другу після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".

Частину третю після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".

48. Частину першу статті 422 після слова "суду" доповнити словами "чи постановою судді".

49. Частину першу статті 423 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".

Частину другу статті після слова "ухвала" доповнити словом "(постанова)".

50. Назву і текст статті 424 після слів "ухвали" і "ухвала" доповнити відповідно словами "(постанови)" і "(постанова)".

51. У пунктах другому і третьому частини першої статті 427 слово "судом" замінити словом "суддею".

52. В частині першій статті 430 слова "суд" і "ухвалу" замінити відповідно словами "суддя" і "постанову".

Частину другу статті виключити.

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати частинами другою і третьою.

В частині другій слова "ухвалі суду чи" виключити.

В частині третій слова "ухвала суду чи" виключити.

53. Частину першу статті 447 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".

III. У Цивільному процесуальному кодексі Української РСР

( 1501-06, 1502-06 ):

1. Статті 7, 16 викласти в новій редакції:

"Стаття 7. Колегіальний і одноособовий розгляд справ

Цивільні справи у всіх судах розглядаються колегіально або одноособово суддями, обраними у встановленому порядку.

При колегіальному розгляді справ судді користуються рівними правами з головуючим у судовому засіданні у вирішенні всіх питань, що виникають при розгляді справи і постановленні рішення".

"Стаття 16. Склад суду

Розгляд цивільних справ у всіх судах першої інстанції провадиться в складі трьох суддів або суддею одноособово.

Розгляд справ у касаційному порядку здійснюється у складі трьох суддів, а в порядку судового нагляду - у складі не менше трьох суддів; у президії обласного, Київського міського судів - у складі більшості членів президії; у Пленумі Верховного Суду України - при наявності не менше двох третин складу Пленуму.

Питання, пов'язані з рухом справи у суді, діями судді по підготовці справи, виконанням судових рішень, вирішуються суддею одноособово, крім випадків, коли ці питання виникають у судовому засіданні під час розгляду справи у колегіальному складі суддів".

2. Доповнити частину першу статті 17 словами: "а при одноособовому розгляді справи - суддею".

3. Доповнити статтю 22 після частини третьої новою частиною такого змісту:

"При одноособовому розгляді справи, заява про відвід судді подається не менш як за три дні до початку розгляду справи. Відвід, заявлений судді, який одноособово розглядає справу, вирішується головою районного (міського) народного суду. Якщо відвід заявлено у судовому засіданні з підстав, про які особа, яка заявляє відвід, дізналась в процесі розгляду справи, суддя відкладає розгляд справи до вирішення заяви про його відвід у встановленому порядку. Якщо до складу районного (міського) народного суду обрано одного суддю, питання про його відвід вирішується головою міжрайонного (окружного) суду".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes