Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13.7
Скачувань: 746
У випадках, передбачених цим Кодексом, розгляд справ у суді першої інстанції здійснюється одноособово суддею, який діє від імені суду.

Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді смертної кари, в суді першої інстанції розглядаються судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.

Розгляд справ у касаційному порядку здійснюється судами у складі трьох суддів, а в порядку судового нагляду - у складі не менше трьох суддів".

2. Пункт перший статті 32 після слів "військовий трибунал" доповнити словами "суддя, який одноособово розглядає справу".

Доповнити статтю 32 пунктом 5-а такого змісту:

"5-а) "Головуючий" - суддя, який головує при колегіальному розгляді справи або розглядає справу одноособово".

3. Доповнити Кодекс статтею 33-1 такого змісту:

"Стаття 33-1. Одноособовий розгляд суддею справ

Суддя одноособово розглядає справи про злочини, передбачені частинами першими статей 81-84, статтею 85, частиною першою статті 86-2, статтями 87-88, частиною першою статті 89, статтями 90, 91, 95-100, 102-108-1, частинами першими статей 108-2, 108-3, статтею 108-4, частинами першою і другою статті 109, статтями 110-116, 119, 121, частиною першою статті 122, статтями 123, 123-2, 124-139, частинами першою і другою статті 140, частиною першою статті 141, частинами першою і другою статті 143, частинами першими статей 144, 145, статтями 147-149, частинами першими статей 150-151, статтями 152, 153, частинами першою і четвертою статті 154, статтею 154-1, частинами першими статей 155, 155-1, статтею 155-2, частинами першою і другою статті 155-3, статтями 155-4, 155-5, частинами першою і другою статті 155-6, статтями 156-163-1, статтею 165, частиною першою статті 166, статтями 167, 171-173, частиною першою статті 174, частиною першою статті 175, статтями 176-1 - 176-5, частиною першою статті 177, статтями 178-187, 187-2 - 187-5, 188-189-3, частинами першими статтей 189-4, 189-5, статтями 190, 191-205-1, частинами першою і другою статті 206, статтями 206-1 - 212, частинами першою, другою і третьою статті 213, статтями 213-1, 214, частиною першою статті 215, статтею 215-2, частинами першою і другою статті 215-3, статтями 215-4, 217, частинами першими статей 217-1, 218, статтею 219, частиною першою статті 220, частинами першою і другою статті 220-1, частинами першими статей 221, 221-1, статтями 222, 224-228-1, частиною першою статті 228-2, статтею 228-4, частиною першою статті 228-5, статтею 229, частинами першими статей 229-2, 229-3, 229-5, статтями 229-6, 229-7, 229-8, частиною першою статті 229-9, статтею 229-11, пунктами "а" статей 232-235, статтею 237, пунктами "а", "б" статті 238, пунктами "а", "в" статті 239, пунктами "а", "б" статті 240, пунктами "а", "в", "г" статті 244, пунктами "а" статей 245, 245-1, пунктами "а", "г" статті 249, пунктами "а" статей 250, 251, пунктами "а", "в", "г" статті 252, пунктами "а", "б", "г" статті 253, пунктом "а" статей 254, 254-1 Кримінального кодексу Української РСР.

За згодою обвинуваченого суддя одноособово розглядає справи про злочини, передбачені частинами другою і третьою статті 81, частинами другими статей 82-84, частиною другою статті 86-2, частиною першою статті 101, частинами другими статей 108-2, 108-3, частиною третьою статті 109, частинами першими статей 117, 118, статтею 120, частиною другою статті 122, частиною четвертою статті 123-1, частиною третьою статті 140, частинами другою і третьою статті 141, частинами другими статей 144, 145, 154, 155, 155-1, частиною третьою статті 155-3, частиною другою статті 166, частинами першими статей 169, 170, частинами другими статей 174, 175, 177, частиною третьою статті 206, частиною четвертою статті 213, частиною третьою статті 215-3, частинами другими статей 217-1, 218, частиною третьою статті 220-1, частиною першою статті 223, частинами другими статей 229-3, 229-9, пунктом "в" статті 240, пунктами "а", "в" статті 241, пунктом "а" статті 243, пунктом "д" статті 244, пунктом "в" статті 254-1 Кримінального кодексу Української РСР".

4. Доповнити статтю 57 після частини другої частиною третьою такого змісту:

"Заява про відвід судді, який одноособово розглядає справу, подається у письмовому вигляді не менш як за три дні до судового розгляду справи. Відвід, заявлений судді, який одноособово розглядає справу, вирішується постановою голови районного (міського) народного суду. Коли до складу районного (міського) народного суду обрано одного суддю або коли відвід заявлено голові районного (міського) народного суду, питання про відвід вирішується постановою голови міжрайонного (окружного) суду. В такому ж порядку вирішується питання про відвід, заявлений в судовому засіданні".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати частинами четвертою і п'ятою.

5. Частину другу статті 58 доповнити реченням такого змісту: "Якщо справа розглядається суддею одноособово, він одноособово вирішує питання про відвід прокурора".

6. Останнє речення частини другої статті 62 викласти в такій редакції: "Відвід, заявлений під час судового розгляду секретареві судового засідання, перекладачеві, експертові і спеціалістові, вирішується судом або суддею, який одноособово розглядає справу".

7. Частину третю статті 88 доповнити реченням такого змісту: "Коли справа розглядалась суддею одноособово, він одноособово розглядає зауваження на протокол судового засідання".

Частину четверту статті після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".

Частину п'яту після слова "суду" доповнити словами "чи постанова судді".

8. В частині першій статті 90 після слова "суду" доповнити словами "постановою судді".

9. Частину шосту статті 93 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".

10. Частину другу статті 237 викласти в такій редакції:

"У справах про злочини, за які мірою покарання може бути призначено смертну кару, проводиться розпорядче засідання суду. При цьому незалежно від підстав внесення справи в розпорядче засідання суд вирішує всі питання, віднесені до відання розпорядчого засідання".

11. Назву статті 244 після слова "засіданні" доповнити словами "чи судді одноособово".

Частину першу статті після слова "засіданні" доповнити словами "чи суддя одноособово".

Частину другу статті після слова "ухвалі" доповнити словами "а суддя - в постанові".

12. Назву статті 245 після слова "засіданні" доповнити словами "чи суддею одноособово".

Частину першу статті після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".

Частину другу статті після слова "засіданні" доповнити словами "чи суддя одноособово".

13. Доповнити статтю 273 частиною четвертою такого змісту:

"При одноособовому розгляді справи в зазначених у цій статті випадках суддя виносить постанови".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes