Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону "Про судоустрій Української РСР" та до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР (17.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13.7
Скачувань: 746
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x50BB/\x1C00 28. Частину першу статті 326 після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".

29. Перше речення частини першої статті 339 викласти в такій редакції: "Вирок підписують усі судді чи один суддя, коли справа розглядалась ним одноособово".

30. Статтю 340 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - окрему постанову".

31. Частину першу статті 346 після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".

32. Пункт перший частини першої статті 348 після слова "народних" доповнити словами "окружних (міжрайонних)".

33. Частину другу статті 351 після слова "суду" доповнити словами "чи постанова судді".

34. В частині першій статті 407 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".

В частині другій цієї статті слова "військовим трибуналом" замінити словами "суддею військового трибуналу".

В частинах п'ятій, шостій, сьомій слова "ухвали", "ухвала", "ухвали" замінити відповідно словами "постанови", "постанова", "постанови".

35. В частині першій статті 407-1 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".

В частині третій цієї статті слово "ухвали" замінити словом "постанови".

36. В частині першій статті 408 слова "суд" і "ухвалу" замінити відповідно словами "суддя районного (міського) народного суду" і "постанову".

В частині другій статті слово "суд" замінити словом "суддя".

В частині третій статті слова "суд" і "ухвалу" замінити відповідно словами "суддя" і "постанову".

37. У статті 408-1 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".

38. У статті 408-2 слова "районним (міським) народним судом" і "ухвала" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду" і "постанова судді".

39. В частині другій статті 409 слова "районним (міським) народним судом" і "військовим трибуналом" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду" і "суддею військового трибуналу".

В частині третій статті слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".

В частині четвертій статті слова "військовий трибунал" замінити словами "суддя військового трибуналу".

40. У статті 409-1 слова "районним (міським) народним судом" і "ухвала суду" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду" і "постанова судді".

41. В частинах першій і другій статті 410 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".

В частинах п'ятій, шостій і сьомій статті слова "ухвалу", "ухвала суду", "ухвали" замінити відповідно словами "постанову", "постанова судді", "постанови".

42. Частину четверту статті 411 викласти в такій редакції:

"Розгляд справи починається доповіддю судді, після чого заслуховуються пояснення осіб, що з'явились в судове засідання, і думка прокурора. Потім суддя виходить до нарадчої кімнати для винесення постанови".

43. В частинах першій і другій статті 411-1 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".

В частині третій статті слова "суд" і "судом" замінити відповідно словами "суддя" і "суддею".

Частину четверту статті викласти в такій редакції:

"Після доповіді судді заслуховуються пояснення осіб, викликаних в судове засідання, і думка прокурора, після чого суддя в нарадчій кімнаті виносить постанову".

У частині п'ятій статті слова "ухвала суду" замінити словами "постанова судді".

44. Статтю 413 викласти в такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes