Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94), Детальна інформація

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 25.5
Скачувань: 733
На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як у п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата зібрано підписи менше п'яти відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження. В разі, коли пропозицію про відкликання депутата підтримало п'ять або більше відсотків виборців відповідного виборчого округу, протокол про результати збирання підписів не пізніше наступного дня після його підписання направляється у комісію мандатну, з питань депутатської діяльності та етики відповідної Ради народних депутатів, яка розглядає його і вносить питання щодо проведення у відповідному виборчому окрузі голосування про відкликання депутата на пленарне засідання Ради народних депутатів.

Стаття 35. Призначення голосування про відкликання

депутата

Рада народних депутатів за поданням її комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики розглядає питання щодо відкликання депутата і приймає рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування про відкликання депутата, визначає день голосування. При цьому строк між днем прийняття Радою рішення про призначення голосування і днем голосування не може бути менше двадцяти і більше тридцяти днів.

У разі виявлення комісією мандатною, з питань депутатської діяльності та етики або Радою порушень цього Закону, інших законодавчих актів, а також вимог статутів (положень) відповідних органів об'єднань громадян під час внесення пропозицій про відкликання депутата, збирання підписів на їх підтримку, якщо ці порушення не дали можливості виявити об'єктивну думку виборців щодо даного депутата, Рада може прийняти мотивоване рішення про відхилення пропозиції щодо відкликання депутата.

Рада має право прийняти рішення щодо призначення голосування про відкликання депутата і з власної ініціативи, якщо цей депутат не виконує своїх обов'язків у Раді та її органах, систематично порушує встановлений порядок їх роботи.

Рішення Ради народних депутатів про призначення голосування доводиться до відома виборців відповідного виборчого округу не пізніш як на третій день після його прийняття шляхом публікації в місцевій пресі або іншими засобами.

Стаття 36. Організація підготовки і проведення

голосування про відкликання депутата

Підготовка і проведення голосування про відкликання депутата місцевої Ради народних депутатів здійснюється комісіями по проведенню голосування про відкликання депутата у порядку, передбаченому законодавством України про вибори. При цьому окружні комісії не утворюються, а їх функції виконує відповідна територіальна виборча комісія. Дільниці для голосування і дільничні комісії утворюються відповідно на третій і на п'ятий день після прийняття Радою рішення про призначення голосування.

При відкликанні депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) Ради народних депутатів дільниці і дільничні комісії утворюються цими Радами або їх виконавчими органами. Списки виборців для голосування про відкликання депутата подаються для загального ознайомлення за десять днів до голосування. З цього часу виборці, які тимчасово змінюють місце свого перебування, мають право проголосувати достроково.

Стаття 37. Бюлетень для голосування про відкликання

депутата

Форма і текст бюлетеня для голосування про відкликання депутата місцевої Ради народних депутатів затверджуються відповідною територіальною виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів і постачання їх дільничним комісіям не пізніш як за десять днів до голосування.

В бюлетені для голосування про відкликання депутата вказуються прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік обрання його до відповідної Ради, посада (заняття), місце роботи.

Стаття 38. Форми протоколів про результати голосування

та списку виборців

Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про результати голосування про відкликання депутата встановлюються відповідною територіальною виборчою комісією і містять: повну назву Ради народних депутатів, до складу якої обрано депутата; число, місяць і рік проведення голосування; прізвище, ім'я, по батькові депутата, про відкликання якого проводиться голосування; дані відповідно по виборчій дільниці чи виборчому округу в цілому про загальну кількість виборців; кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь в голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" відкликання депутата; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

Списки виборців для голосування про відкликання депутата складаються за такою ж формою, як і при проведенні виборів до місцевих Рад народних депутатів.

Виготовлення бланків, іншої документації, необхідної для проведення голосування про відкликання депутата, і постачання їх відповідним комісіям забезпечується територіальною виборчою комісією по виборах депутатів відповідної Ради разом з виконавчим комітетом або секретаріатом цієї Ради.

Стаття 39. Особливості проведення голосування про

відкликання депутата і встановлення

його результатів

Під час голосування про відкликання депутата виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, якщо голосує за відкликання депутата.

Депутат вважається відкликаним, якщо за його відкликання проголосувало більше половини виборців, внесених до списку для голосування.

У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата, його повноваження зберігаються. Повноваження депутата також зберігаються, якщо у голосуванні взяло участь менше половини виборців, внесених до списку для голосування.

Недійсними визнаються бюлетені для голосування невстановленого зразка.

Результати голосування по виборчій дільниці розглядаються на засіданні дільничної комісії і заносяться до протоколу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії та направляється до відповідної територіальної виборчої комісії у встановленому нею порядку.

Територіальна виборча комісія на підставі протоколів дільничних комісій (протоколу дільничної комісії) визначає результати голосування про відкликання депутата і заносить їх до протоколу про результати голосування. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії. Про результати голосування територіальна виборча комісія повідомляє Раду народних депутатів, відповідного депутата і виборців округу.

Стаття 40. Оскарження рішень щодо організації

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes