Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94), Детальна інформація

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 25.5
Скачувань: 735
Депутат з обговорюваного на сесії Ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання Ради чи її органу, в якому він бере участь.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні Ради і передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються Радою чи за її дорученням комісіями Ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не встановлено Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції і зауваження, а також голову Ради народних депутатів.

На пленарних засіданнях депутати періодично інформуються про хід виконання рішень, прийнятих Радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, наказів виборців, а також з інших важливих питань діяльності Ради та її органів.

Депутати у Раді можуть об'єднуватись у депутатські групи, які утворюються і діють відповідно до регламенту Ради.

Порядок реалізації зазначених прав депутатів визначається цим Законом, іншими законодавчими актами України, які регулюють діяльність Рад та їх органів, а також регламентом відповідної Ради народних депутатів.

Стаття 11. Депутатський запит і депутатське запитання

Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні Ради вимога депутата до голови, заступника голови Ради, виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території Ради, незалежно від форм власності, а також до глави відповідної місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб місцевої державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання Ради.

Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Ради, по ньому може проводитись обговорення і приймається рішення.

Голова Ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у встановлений Радою строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні Ради.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії Ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 12. Право депутата порушувати питання про

перевірку діяльності підприємств,

установ і організацій, брати участь у

перевірках

Депутат місцевої Ради народних депутатів має право порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції відповідної Ради діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і органів об'єднань громадян.

За дорученням Ради або її органу, а також голови Ради депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням.

Про результати перевірки та пропозиції щодо них депутат доповідає Раді, або її органу, або голові Ради, за дорученням яких здійснювалась перевірка.

Депутат має право вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень керівникам (власникам) підприємств, установ, організацій і органів, діяльність яких перевірялась, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. В разі виявлення порушень чинного законодавства України депутат може звернутися з цього приводу до відповідних державних органів.

III. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Стаття 13. Зв'язок депутата з населенням виборчого округу

Депутат місцевої Ради народних депутатів підтримує постійний зв'язок із своїми виборцями, регулярно інформує їх про роботу Ради, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, місцевих екологічних програм, рішень Ради і наказів виборців, бере участь в організації виконання законів, рішень Ради та її органів, у масових заходах, що проводяться на території виборчого округу, вивчає громадську думку, потреби населення, інформує про них Раду, вживає інших заходів щодо задоволення колективних потреб та законних вимог громадян.

У своїй роботі у виборчому окрузі депутат спирається на допомогу громадських комітетів і рад самоврядування, трудових колективів, органів об'єднань громадян.

Стаття 14. Розгляд депутатом пропозицій, заяв і скарг

громадян

Депутат місцевої Ради народних депутатів розглядає пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до нього, вживає заходів до їх правильного і своєчасного вирішення, веде прийом громадян.

Депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, які зобов'язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Депутат вивчає причини, які породжують скарги, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення в Раду народних депутатів, до якої його обрано, державним органам, органам об'єднань громадян, підприємствам, установам і організаціям.

Стаття 15. Звіти депутата перед виборцями

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes