Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94), Детальна інформація

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 25.5
Скачувань: 733
Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради народних депутатів даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають керівника депутатської групи. За поданням керівника групи депутатська група реєструється відповідно сільською, селищною, міською (міста без районного поділу), районною у місті Радою народних депутатів.

Діяльність депутатської групи припиняється в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше трьох депутатів, у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення, а також після закінчення строку повноважень Ради даного скликання.

Рада народних депутатів сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх роботу.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З НАКАЗАМИ ВИБОРЦІВ

Стаття 22. Накази виборців

Наказ виборців - це доручення, яке має суспільне значення і дається кандидату в депутати під час зустрічей з виборцями в ході виборчої кампанії зборами виборців відповідного виборчого округу.

Наказами вважаються доручення, реалізація яких належить до відання відповідної Ради народних депутатів та її органів.

Кандидат у депутати має право не прийняти як наказ пропозицію, внесену зборами виборців, якщо вона суперечить його передвиборній програмі.

Накази, дані кандидатам у депутати, які в результаті виборів не були обрані депутатами, враховуються як пропозиції виборців, узагальнюються виконавчим комітетом або секретаріатом Ради і направляються головою Ради відповідним органам і посадовим особам для вжиття заходів.

Стаття 23. Організація виконання наказів виборців

Узагальнення і попередній розгляд наказів виборців депутатам здійснюється постійними комісіями, виконавчим комітетом або секретаріатом Ради народних депутатів разом з відповідною місцевою державною адміністрацією. Підготовлений ними проект плану заходів щодо реалізації наказів виборців вноситься на розгляд Ради.

Рада народних депутатів приймає рішення про прийняття наказів виборців до виконання і затверджує план заходів щодо їх реалізації. Рада має право прийняти мотивоване рішення про недоцільність виконання окремих наказів. Рішення Ради щодо наказів виборців доводяться нею та депутатами до відома населення відповідної території.

R

d

1/4

I

:

B

u

>*B*

F

°

<

>

A

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1A11C\x1C00 Накази виборців враховуються при розробці планів і програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

Реалізацію наказів виборців, прийнятих Радою до виконання, забезпечують її виконавчі органи або інші органи, які відповідно до чинного законодавства здійснюють функції виконавчо-розпорядчого характеру, передані їм Радою. В реалізації наказів беруть участь підприємства, установи і організації, розташовані на території Ради, відповідно до доручень, які даються їм Радою в межах її повноважень.

Контроль за виконанням наказів здійснюється відповідними Радами народних депутатів, їх органами та депутатами. Органи, які забезпечують реалізацію наказів виборців, у строки, визначені Радами, але не рідше одного разу на рік, доповідають Радам про хід їх виконання. Депутати регулярно інформують виборців своїх виборчих округів про хід виконання даних ними наказів.

Хід виконання наказів виборців депутатам висвітлюється засобами масової інформації.

V. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes