Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94), Детальна інформація

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 25.5
Скачувань: 733
Стаття 24. Непорушність повноважень депутата.

Забезпечення умов для їх здійснення

Ніхто не має права обмежувати повноваження депутата місцевої Ради народних депутатів, інакше як у випадках, передбачених Конституцією ( 888-09 ) та чинним законодавством України.

Відповідні Ради народних депутатів та їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами їх повноважень. Державні органи, органи самоврядування та об'єднань громадян, підприємства, установи, організації, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатам у здійсненні їх повноважень.

Стаття 25. Звільнення депутата від виробничих або

службових обов'язків для виконання

депутатських повноважень

На час сесії Ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат місцевої Ради народних депутатів звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

У разі обрання на виборчу посаду у відповідній місцевий Раді депутат звільняється з попередньої посади і переводиться для постійної роботи до цієї Ради. Обраний на виборну посаду у відповідній Раді депутат, який є військовослужбовцем чи працівником міліції або особою рядового, начальницького складу кримінально-виконавчої системи, прикомандировується до місцевої Ради із залишенням на військовій службі (службі в органах внутрішніх справ України, органах і установах виконання покарань). ( Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98 )

Компенсація (виплата) заробітної плати депутату за час виконання ним депутатських повноважень чи обов'язків на виборній посаді здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету в розмірі, встановленому Радою згідно з чинним законодавством. ( Стаття 25 в редакції Закону N 325/94-ВР від 22.12.94 )

Стаття 26. Надання депутату інформаційної

та юридичної допомоги

Рада народних депутатів забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами Ради, організує допомогу їм з правових питань, надає можливість депутатам ознайомитись з рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації.

Стаття 27. Право депутата на безплатний проїзд

Депутат місцевої Ради народних депутатів користується на території відповідної Ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі).

Порядок та умови безплатного проїзду депутатів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Охорона трудових та інших прав депутата

( Положення частини першої статті 28 втрачає чинність, як таке, що є неконституційними на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2002 ( v006p710-02 ) від 26.03.2002 ) Депутат місцевої Ради народних депутатів не може бути з ініціативи адміністрації (власника) підприємства, установи, організації, навчального закладу звільнений з роботи чи від займаної посади, виключений з колгоспу, кооперативу або навчального закладу (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації), а також переведений в порядку дисциплінарного стягнення на нижчеоплачувану роботу (посаду) без попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів, а в період між пленарними засіданнями Ради - з головою Ради за попередніми висновками комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики.

( Положення частини другої статті 28 втрачає чинність, як таке, що є неконституційними на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2002 ( v006p710-02 ) від 26.03.2002 ) Депутат з числа військовослужбовців або інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами і положеннями, не може бути з ініціативи командування (адміністрації) звільнений зі служби, понижений у званні чи посаді в порядку дисциплінарного стягнення без попередньої згоди Ради, а в період між пленарними засіданнями Ради

- голови Ради за попередніми висновками комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики.

Відповідна Рада народних депутатів забезпечує працевлаштування депутата, якого було обрано на виборну посаду в Раді, після закінчення його повноважень.

Депутату, який працював у Раді на виборній посаді, надається попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада). В разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом зберігається, але не більше шести місяців, заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у Раді, яка виплачується з відповідного місцевого бюджету.

Час роботи депутата на виборній посаді у Раді зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в Раді. За депутатом зберігаються усі права і пільги, якими користуються працівники відповідного підприємства, установи, організації.

( Статтю 29 виключено на підставі Закону N 11/98-ВР

від 13.01.98 ) Стаття 29. Депутатська недоторканність

депутата місцевої Ради

Депутата місцевої Ради народних депутатів не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, арештовано або піддано заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без попереднього розгляду питання Радою відповідно до Закону України "Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на притягнення депутата до відповідальності" ( 3120-12 ).

Стаття 30. Відповідальність за невиконання вимог

Закону щодо забезпечення гарантій

депутатської діяльності

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes