Інвестиційне проектування, Детальна інформація

Інвестиційне проектування
Тип документу: Курсова
Сторінок: 24
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 183.4
Скачувань: 1535
План

Стор.

Вступ...............................................................................................................2

Розділ I. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах............................5

Важливість інвестиційної діяльності та інвестиційний клімат в Україні.......................................................................................................5

Планування інвестиційного проекту та концепція “бізнес-плану”............7

Розділ II. Рекомендований зміст основної частини бізнес-плану..................11

2.1 Короткий опис проекту.............................................................................11

2.2 Компанія та її загальна стратегія..............................................................13

2.3 Маркетинговий аналіз та стратегія...........................................................14

2.4 Виробництво та експлуатація...................................................................21

2.5 Управління та процес прийняття рішень..................................................26

Розділ III. Розробка фінансової частини проекту...........................................28

3.1 Що повинен містити фінансовий розділ?.................................................28

3.2 Головні припущення.................................................................................30

3.3 Фінансова звітність та оцінка ефективності капіталовкладень................32

3.4 Фактори ризику та їх врахування.............................................................36

Розділ VI. Рекомендації по представленню бізнес-плану..............................38

Висновки і рекомендації................................................................................41

Список використаної літератури....................................................................44

Додатки

Вступ

Метою кваліфікаційної роботи є розкриття питання планування інвестиційного проекту та побудова відповідної структури його складання. Передумови для цього наступні, будь-який бізнес розвивається шляхом впровадження певних бізнес ідей. Коли ідея виформовується як процес від початку виникнення певних задумів до реального впровадження цих задумів у життя вона переходить у ранг проекту. Для реалізації будь-якого економічного проекту необхідні додаткові капітальні вкладення, тобто інвестиції. Таким чином, в цій роботі ми будемо розглядати саме інвестиційний проект, як складову частину економічного розвитку та методику планування цього проекту для його ефективної інтеграції в економічний простір.

Отже, зрозумілою є значимість планування, складання та реалізації інвестиційних проектів. Актуальність дослідження цього питання підкріплюється відсутністю в українській економіці практики бізнес планування, що є перепоною для інтеграції у світову економічну систему та залученню фінансових потоків ззовні під конкретні інвестиційні проекти.

Безумовно, ця тематика має дуже велике практичне значення, в першу чергу тому, що її розвиток допоможе підприємцям зорієнтуватися у бізнес середовищі, допоможе належним чином оформити та спланувати свою діяльність задля отримання інвестиційних позик та реалізації своїх задумів.

З точки зору наукового знання, питання бізнес-планування є найвигіднішою сферою для застосування різних аспектів економічних знань та їх розвитку. Справа в тому, що ґрунтовний бізнес-план інвестиційного проекту, як буде видно далі, зачіпає питання у сфері маркетингу, мікроекономіки, фінансового аналізу та, навіть, психології. Через це планування інвестиційних проектів обов’язково здійснюється командою фахівців у різних галузях, бо нерідко, якщо інвестиційний проект стосується виробництва, він також зачіпає певні технічні аспекти.

Якщо спробувати проаналізувати джерела інформації стосовно цієї тематики, то в цілому їх можна охарактеризувати наступним чином: література, яка була видана у межах пострадянського простору приблизно відповідає характеристиці “вчорашній день”. Це пов’язано, як вже зазначалося із відсутністю практики бізнес-планування. Лише зараз починають з’являтися джерела подібної інформації, які чітко відповідають міжнародним стандартам та вимогам.

Велику роботу в плані інформаційного забезпечення на цю тему проводить програма Таcіс по розповсюдженню технічної та бізнес інформації. Їх інформаційні видання розраховані на читачів з так званих Нових Незалежних Країн з урахуванням стану економіки та діючих бухгалтерських стандартів та нормативів.

Також, дуже велику користь з точки зору інформаційної бази з бізнес планування представляють вимоги банків та інвестиційних фондів щодо бізнес-планів проектів, які вони приймають до розгляду, зокрема вимоги та стандарти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку та Фонду підтримки підприємств у нових незалежних країнах (Western NIS Enterprise Fund).

Необхідність проведення подібного дослідження викликана практичною відсутністю чітко сформульованої методики побудови бізнес-плану проекту та його складання відповідно до сучасних вимог, із урахуванням національних особливостей. Фактично, багато підприємців, які прагнуть реалізувати певні комерційні задуми опиняються в умовах невизначеності та не знають на що їм орієнтуватися при плануванні свого проекту. В роботі ж розглядається процес планування проекту як з точки зору того, хто його планує, так і з точки зору потенційного інвестора. Це можна порівняти із ситуацією, коли студент знає, що від нього буде вимагати на іспиті викладач, та знає, як йому треба діяти, щоб бути підготовленим.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes