Здійснення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах, Детальна інформація

Здійснення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах
Тип документу: Курсова
Сторінок: 25
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 74.2
Скачувань: 1181
безпеки - дотримання умов безпеки держави, суб’єктів господарювання та окремих громадян в разі створення БЕЗ та формування її спеціального режиму діяльності;

екологічної безпеки, здійснення охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, безпеки життя, здоров’я людей, нормального функціонування структурних підрозділів та інституцій державної влади і управління;

передбачуваності соціально-економічних результатів;

відповідності пріоритетних напрямів розвитку БЕЗ та очікуваних результатів стратегічним напрямкам та програмам розвитку регіону розміщення ВЕЗ і держави в цілому.

До структури ТЕО створення конкретної ВЕЗ обов'язково входять (з можливою зміною послідовності та інтерпретацією) наступні розділи

"Аналіз вихідного рівня соціально-економічного розвитку базового об’єкту або території розташування ВЕЗ";

"Оцінка та пріоритетний відбір соціально-економічних проблем, які передбачається вирішувати створенням ВЕЗ";

"формування системи цілей";

"Обґрунтування вибору території, типу, функціональної та галузевої спрямованості ВЕЗ";

"Характеристика основних розділів та положень проекту ВЕЗ";

"Обґрунтування спеціального митного, податкового, валютно-фінансового та іншого режиму діяльності ВЕЗ, структури і повноважень органу господарського розвитку та управління зони", "Оцінка витрат на створення відповідної виробничої та соціальної інфраструктури, обґрунтування ресурсних потреб ВЕЗ та можливостей їх забезпечення", "Прогноз результативності та соціально-економічної ефективності створення і функціонування ВЕЗ". Основні оціночні показники, що входять до складу аналітичного розділу ТЕО ВЕЗ, характеризують стан розвитку виробничої сфери на території розташування ВЕЗ.

§ 5. Проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш".

Якщо підходити до питання створення та функціонування ВЕЗ в Україні з точки зору класичного юридичного оформлення меж зони, визначення питань митного оформлення тощо, то можна сказати, що на даний час в Україні не існує вільних економічних зон, схожих з тими, які існують у світі, але в той же час в Україні проводиться експеримент, основна мета якого - так звана "полігонна обкатка" законодавства та покращення економічної та соціальної ситуації в регіоні.

Указом Президента України від 17.11.95 р. № 1062 "Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш" розпочато проведення економічного експерименту у Північнокримському регіоні. Законом України від 23.02.96 р. № 65 "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" визначені пільгові умови ведення господарської діяльності для суб'єктів ПБЕЗ "Сиваш". Зокрема наступні:

-сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами ПЕБЗ "Сиваш", не підлягають обкладанню ввізним митом та податком на добавлену вартість;

- сума податку на прибуток, нарахована відповідно до законодавства підприємствами-суб'єктами ПЕЕЗ "Сиваш", зменшується на 50 процентів у разі використання суми, на яку зменшується податок на прибуток, на реалізацію інвестиційних проектів у межах цієї зони;

- надходження в іноземній валюті на користь суб'єктів ПЕЕЗ "Сиваш" не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку у разі використання вивільнених валютних коштів на потреби розвитку цієї зони.

Цим же Законом визначено, що суб'єктами ПЕЕЗ "Сиваш" є зареєстровані згідно з законодавством на території ПЕЕЗ "Сиваш" суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти, затверджені Кабінетом Міністрів України, у межах цієї зони під час проведення локального економічного експерименту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.96 р № 455 затверджено положення про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш". Це Положення визначає економічні, організаційні, та правові засади проведення експерименту у ПЕЕЗ "Сиваш". Зокрема :

1. Північнокримська експериментальна економічна зона "Сиваш" включає територію Красноперекопського району, міст Красноперекопська та Армянська Автономної Республіки Крим, у межах якої проводиться економічний експеримент щодо розроблення моделі управління та господарювання в умовах переходу до ринкової економіки.

2. Керівним органом зони "Сиваш" є Адміністрація зони "Сиваш", що провадить свою діяльність у формі державної компанії, Статут якої затверджує Кабінет Міністрів України.

3. Експеримент проводиться з метою реалізації заходів:

- експериментального відпрацювання на практиці сучасних економічних механізмів та методів господарювання,

- впровадження передових вітчизняних і зарубіжних науково-технологічних розробок та винаходів;

- розвитку експортного потенціалу на основі ефективного комплексного використання сировинних, промислових та сільськогосподарських можливостей території;

- підготовки кадрового потенціалу, який відповідає вимогам організації високотехнологічного виробництва конкурентоспроможної продукції в умовах переходу до ринкової економіки;

- розв’язання проблеми зайнятості населення та інших соціальних проблем на території зони "Сиваш";

- створення і забезпечення умов для реалізації інвестиційних проектів;

- залучення зовнішніх та внутрішніх ресурсів для реалізації інвестиційних проектів розвитку підприємств регіону;

- створення та розвитку виробничої і невиробничої інфраструктури

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes