Здійснення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах, Детальна інформація

Здійснення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах
Тип документу: Курсова
Сторінок: 25
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 74.2
Скачувань: 1181
На територіях цих зон встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності згідно з Указом Президента.

На період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та Указом Президента України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області".

Держава гарантує стабільність встановленого режиму інвестиційної діяльності у Донецькій області на строк 60 років.

У разі зміни режиму (умов провадження) підприємницької діяльності, передбаченого Указом, на вимогу платника податку застосовуються умови провадження такої діяльності, що діяли на момент укладення контрактів (договорів) з органами управління економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку.

Невід'ємною складовою режиму підприємницької діяльності визнаються умови пільгового оподаткування та умови захисту інвестицій (державні гарантії захисту інвестицій), передбачені Указом Президента "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області", законодавчими актами з питань оподаткування та інвестиційної діяльності.

Згідно з Указом Президента органи виконавчої та судової влади, здійснюючи свої функції щодо спеціальних економічних зон, повинні керуватися законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених Указом.

6.1 Органи управління.

Державне регулювання діяльності спеціальних економічних зон у Донецькій області здійснюють: Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності, утворена Донецькою обласною радою як спеціальний уповноважений орган управління спеціальними економічними зонами органи, місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації у межах своїх повноважень, органи господарського розвитку спеціальних економічних зон

До повноважень органу місцевого самоврядування належить укладення контракту з інвестором (інвесторами) після схвалення інвестиційного проекту Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.

До компетенції Ради належить питання розгляду і схвалення інвестиційних проектів, проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників.

Рада розроблює та здійснює комплекс організаційних заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб, видає дозволи на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони без створення юридичної особи та здійснення відповідного контролю

До повноважень Ради належить також:

організація підготовки та перепідготовки кадрів,

підготовка пропозицій щодо ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органом господарського розвитку спеціальної економічної зони, суб'єктами підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування,

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території зони,

регулювання залучення до роботи у зоні іноземних робітників,

складання та подання статистичної звітності про діяльність зони відповідно до законодавства України,

прийняття у межах своєї компетенції нормативних та інших актів,

реалізація інших повноважень, передбачених Указом, іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до пункту 9 Указу Президента України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" на території спеціальної економічної зони провадяться всі види підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством України.

Суб'єкти підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони провадять підприємницьку, у тому числі пов'язану з реалізацією інвестиційного проекту, діяльність на підставі дозволу Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.

На території спеціальної економічної зони "Донецьк" розміщуються підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок, а також з метою створення імпортозамінних виробництв.

На території спеціальної економічної зони "Азов" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробки, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту з метою створення імортозамінних виробництв.

На території спеціальних економічних зон можуть розміщуватись об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури, у тому числі офісні будівлі, готелі, житлові будинки тощо.

На території спеціальних економічних зон забороняється створення казино, інших гральних домів (місць) та гральний бізнес.

Рішення Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності щодо схвалення інвестиційного проекту або надання дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони є підставою для укладення органом місцевого самоврядування контракту з інвестором та реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, укладення органом господарського розвитку спеціальної економічної зони договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення контракту визначається Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.

У разі провадження суб'єктом підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються згідно із законодавством.

Створення на території зони банківських установ, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.

Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які провадять свою діяльність на території спеціальної економічної зони без створення юридичною особи через філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо, а також реалізують інвестиційні проекти у приоритетних галузях (підгалузях), виробництвах, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes