Здійснення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах, Детальна інформація

Здійснення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах
Тип документу: Курсова
Сторінок: 25
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 74.2
Скачувань: 1181
4. Реєстрація суб'єктів зони "Сиваш" здійснюється адміністрацією зони "Сиваш" в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України За реєстрацію суб'єктів зони "Сиваш" справляється плата, розмір якої встановлюється Адміністрацією зони "Сиваш" за погодженням з Мінфіном України. Кошти, отримані за реєстрацію суб'єктів зони "Сиваш", спрямовуються Адміністрації зони "Сиваш" та використовуються нею відповідно до поточних програм розвитку зони "Сиваш".

5. Інвестиційні проекти, реалізація яких пов'язана з наданням пільг суб'єктам зони "Сиваш", затверджується Кабінетом Міністрів України після розгляду та схвалення їх Спостережною радою по контролю за проведенням експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні Сиваш , Контроль за проведенням експериментув Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш" здійснює Спостережна рада

б. Перелік товарів власного виробництва, експорт яких суб'єктами зони "Сиваш" підлягає квотуванню та ліцензуванню, установлюється Кабінетом Міністрів України. Товари власного виробництва суб'єктів зони "Сиваш" -товари, які повністю вироблені ними або піддані достатній обробці чи переробці на території зони "Сиваш" і які відповідають вимогам статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та мають відповідний сертифікат.

7 Кошти, отримані за рахунок надання суб'єктам зони "Сиваш" пільги щодо сплати податку на прибуток, спрямовуються ними на реалізацію інвестиційних проектів у межах зони "Сиваш".

8 Надходження в іноземній валюті на користь суб'єктів зони "Сиваш" не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку у разі використання вивільнених валютних коштів на потреби розвитку цієї зони.

9. Фінансування інвестиційних проектів у зоні "Сиваш" здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності, бюджетних та позичкових коштів, іноземних інвестицій і кредитів, інших коштів

10. Основними завданнями Адміністрації зони "Сиваш" є

- розроблення стратегії і поточних програм розвитку зони "Сиваш", спрямованих на здійснення напрямів проведення експерименту та забезпечення їх реалізації;

- сприяння залученню та раціональному використанню зовнішніх і внутрішніх фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення проведення економічного експерименту,

- розроблення разом з відповідними міністерствами та відомствами нормативних документів і заходів, спрямованих на забезпечення досягнення позитивних результатів експерименту,

- забезпечення ефективного управління майном (акціями, паями, частками), що перебуває у загальнодержавній власності та знаходиться на території зони "Сиваш", яке передається на час проведення експерименту Адміністрації зони "Сиваш";

- розроблення за позитивними наслідками експерименту проектів відповідних законодавчих актів про створення спеціальних (вільних) економічних зон.

На даний час Кабінетом Міністрів України вже прийнято розпорядження ЗО січня 1997 року № 52-р, яким затверджено перелік інвестиційних проектів, які реалізуються у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш". Це:

1. "Виробництво хлібобулочних виробів", виконавцем якого є дочірнє підприємство фірми "Віалаки" (засновник - Фірма "Віалаки" м. Симферополь);

2. "Установка по виробництву туалетного мила "Джипсі" (ТОВ -виробничо-комерційна фірма "Башкурт");

3. "Виробництво газованої води" (ТОВ з іноземними інвестиціями "Інкос");

4. "Установка пакувального устаткування "ТЕТКА-РАК" на Красноперекопському міськмолзаводі (ЗАК з іноземними інвестиціями -українсько-турецька фірма "Тураеро").

Також планується затвердження нових інвестиційних проектів, які зараз знаходяться на узгодженні у відповідних міністерствах та відомствах України.

Необхідно відмітити, що ПЕБЗ "Сиваш" тільки почала працювати і про наслідки її роботи вести розмову ще рано. Але необхідно відмітити, що одну з основних цілей її створення вона вже виконала. Як передбачалося цей експеримент мав стати "полігонною обкаткою" законодавчої та нормативної бази щодо створення та функціонування БЕЗ в Україні. На даний час, як ми вже побачили вже створені та затверджені документи, на підставі яких проводиться робота в зоні проведення експерименту.

§ 6. Спеціальні економічні зони в Донецькій області.

Створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності розглядається як механізм для досягнення економічного розвитку на окремих територіях Донецької області та послідуючого позитивного впливу відповідних зрушень на розвиток економіки регіону та країни в цілому.

У спеціальних економічних зонах та на територіях приоритетного розвитку створюється система управління та контролю за використанням основних ресурсів (землі, робочої сили, інфраструктури) та наданням митних, податкових та інших пільг. Основне завдання такої системи управління - спрямування інвестицій у приоритетні виробництва.

Передумовою створення ефективно функціонуючих спеціальних економічних зон є також встановлення чітких та стабільних умов і гарантій для інвесторів щодо здійснення підприємницької діяльності.

Розробку проекту створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності здійснено на основі комплексного підходу: встановлення спеціального митного режиму для окремих, насамперед новостворюваних підприємств, які відповідають певним критеріям (як-то реалізація інвестиційного проекту в приоритетних галузях (підгалузях), виробництвах, обсяг інвестицій, працевлаштування вивільнених з гірничодобувних та інших підприємств робітників).

За результатами проведеного аналізу здійснено вибір територій та спеціалізації економічних зон.

З огляду на достатньо високий рівень наукового потенціалу, професійної підготовки робітників та спеціалістів, наявність розвиненої виробничої інфраструктури, і, в першу чергу, близькість до міжнародного аеропорту, запропоновано створення спеціальної економічної зони "Донецьк" у м. Донецьку.

Вибір місця для створення спеціальної економічної "Азов" у м. Маріуполі обумовлено сприятливими умовами для розташування зовнішньоторговельної зони. Створення цієї зони буде сприяти відновленню втрачених обсягів вантажоперевезень, насамперед транзитних. На території спеціальної економічної зони "Азов" будуть провадитися операції з обслуговування транзитних вантажів, зберігання, сортування, пакування, доробки, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, виробництво товарів, а також розміщення підприємств, які застосовують новітні технології, з метою виробництва товарів для їх експорту тощо.

Для забезпечення митного контролю за переміщенням товарів у зазначених спеціальних економічних зонах буде здійснено їх облаштування необхідною митною інфраструктурою, включаючи огородження.

З метою залучення інвестицій у приорітетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування персоналу, що вивільняється у зв'язку із закриттям, перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств прийнято Указ Президента України від 18 червня 1998 року N 650/98 "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області".

Відповідно до вищезазначеного Указу Президента на спеціально визначених територіях відповідно до карти території, яка є невід'ємною частиною Указу строком на 60 років створюються спеціальна економічна зона "Донецьк" та спеціальна економічна зона "Азов".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes