Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002), Детальна інформація

Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16
Скачувань: 1335
0764 Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 4 червня 2002 р. N 764

Київ

Деякі питання Національної телекомпанії України

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 2 лютого 2002 р. N 91 ( 91/2002 ) "Про надання Національній телекомпанії України статусу національного закладу" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Статут Національної телекомпанії України (додається).

2. Установити, що рухоме і нерухоме майно, вартість якого відображена в балансі Національної телекомпанії України станом на 30 квітня 2002 р., закріплюється за нею на праві повного господарського відання.

3. Міністерству фінансів та Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення під час формування проектів Державного бюджету України на 2003 і наступні роки передбачати асигнування на забезпечення діяльності Національної телекомпанії України окремою бюджетною програмою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 червня 2002 р. N 754

СТАТУТ

Національної телекомпанії України

Загальні положення

1. Національна телекомпанія України (далі - Телекомпанія) є державною телеорганізацією, яка веде мовлення на загальнонаціональних телевізійних каналах. Телекомпанія утворена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1995 р. N 129 ( 129-95-п ) і підзвітна Президентові України та Верховній Раді України.

Указом Президента України від 2 лютого 2002 р. N 91 ( 91/2002 ) Телекомпанії, враховуючи її роль у забезпеченні державної інформаційної політики, відродженні і розвитку національно-культурних традицій українського народу, надано статус національного закладу.

2. Діяльність Телекомпанії з питань поширення офіційної інформації про найважливіші події та суспільні економічні процеси у державі координується Держкомінформом.

3. Контроль за додержанням Телекомпанією вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

4. Телекомпанія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Держкомінформу та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, прийнятими у межах їх компетенції, іншими актами законодавства, а також цим Статутом.

5. Телекомпанія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, власні логотипи, емблеми та інші вихідні дані.

6. Телекомпанія має відокремлене майно, може набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки та бути позивачем або відповідачем у суді.

7. Повне найменування Телекомпанії українською мовою - Національна телекомпанія України, англійською мовою - National Television Company of Ukraine, скорочене українською мовою - НТКУ, англійською мовою - NTCU.

Адреса Телекомпанії: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 42.

Головна мета діяльності та основні завдання

і функції Телекомпанії

8. Головною метою діяльності Телекомпанії є забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань, а також розроблення і реалізація програмної політики, що відповідає національним інтересам України, створення конкурентоспроможної інформаційної продукції та забезпечення входження України у світовий інформаційний простір.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes