Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002), Детальна інформація

Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16
Скачувань: 1330
4) доходів, отриманих від розповсюдження або реалізації виробленої Телекомпанією інформаційної продукції, прокату телефільмів, платних спектаклів, концертів, організованих безпосередньо нею, а також інших видів надходжень від господарської діяльності, в тому числі валютної виручки, отриманої від зовнішньоекономічної діяльності;

5) кредитів, отриманих в установленому порядку;

6) добровільних або благодійних внесків і пожертвувань фізичних і юридичних осіб, спонсорських внесків, а також іноземних інвестицій, здійснених відповідно до законодавства;

7) інших незаборонених законодавством надходжень.

30. Телекомпанія має право відповідно до законодавства надавати в оренду або користування майно, матеріально-технічні засоби, інші матеріальні цінності, самостійно розпоряджатися продукцією, яку виробляє, доходами від господарської діяльності, а також майном, придбаним за рахунок цих доходів.

31. Відчуження майна, що є державною власністю та закріплене за Телекомпанією, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

32. Телекомпанія може утворювати в установленому порядку фонди, призначені для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності - фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд та інші.

33. Телекомпанія використовує надані їй земельні ділянки, природні ресурси, додержується вимог щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища.

34. Телекомпанія користується встановленими законодавством пільгами щодо орендної плати, плати за землю, за послуги зв'язку, а також щодо податкового, митного, валютного і тарифного регулювання та іншими формами державної економічної підтримки.

35. Телекомпанія веде бухгалтерський оперативний облік, здійснює бухгалтерську та статистичну звітність згідно із законодавством. Президент Телекомпанії та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.

Ліквідація і реорганізація Телекомпанії

36. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Телекомпанії здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Про припинення діяльності Телекомпанії у встановленому порядку повідомляється Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення для внесення відповідних змін до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

37. Ліквідація Телекомпанії здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються відповідно до законодавства.

38. Ліквідація Телекомпанії вважається завершеною, а Телекомпанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes