Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002), Детальна інформація

Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16
Скачувань: 1330
9. Діяльність Телекомпанії провадиться на принципах компетентності, об'єктивності та достовірності інформації, гарантування права кожного громадянина на доступ до неї, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного і політичного плюралізму, дотримання її працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

Телекомпанія провадить свою діяльність шляхом отримання, збирання, оброблення, підготовки, створення, використання, зберігання інформації та здійснення телетрансляції на загальнонаціональних каналах мовлення на всю територію України та зарубіжні країни.

10. Відповідно до мети і принципів діяльності основними завданнями Телекомпанії є:

1) оперативне інформування телеглядачів про суспільно-політичні, інші події в Україні та за кордоном, про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю населення;

2) розповсюдження офіційних повідомлень про найважливіші події політичного та економічного життя, суспільні процеси в Україні та за кордоном;

3) висвітлення діяльності Президента України, зокрема церемонії складення присяги народові України на урочистому засіданні Верховної Ради України; транслювання звернень Президента України з посланнями до народу та з щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, екстрених виступів Глави держави, інформування про участь Президента України в офіційних заходах, що проводяться в державі, ведення переговорів та укладення міжнародних договорів України; репортажі про офіційні візити Президента України в інші країни, прийоми делегацій та посадових осіб з інших держав, про участь Президента України у пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях Кабінету Міністрів України, робочих нарадах з представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про видані Президентом України укази і розпорядження, його робочі поїздки по країні та інше;

4) транслювання відкриття першого засідання сесії Верховної Ради України нового скликання, висвітлення пленарних засідань Верховної Ради України, інформування про прийняті нею законодавчі акти та інші рішення, заяви, офіційні повідомлення Верховної Ради України, а також транслювання екстрених офіційних виступів Голови Верховної Ради України з питань державного життя, виступів народних депутатів з питань їх депутатської діяльності, висвітлення інших питань діяльності Верховної Ради України у порядку і формах, визначених постановою Верховної Ради України на кожну поточну сесію;

5) висвітлення в установленому порядку відкриття першого засідання новосформованого Кабінету Міністрів України, інших засідань Кабінету Міністрів України, на яких розглядаються питання, що належать до його конституційних повноважень, а також інформування про прийняті постанови, розпорядження та заяви Кабінету Міністрів України і виступи Прем'єр-міністра України; висвітлення ходу нарад з соціально-економічних та регіональних питань, візитів офіційних урядових делегацій України за кордон, перебування в Україні офіційних іноземних урядових делегацій, проведення загальнодержавних і міжнародних заходів, організація яких покладається на Кабінет Міністрів України;

6) висвітлення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду, важливих фактів діяльності органів місцевого самоврядування;

7) надання у встановленому законодавством порядку ефірного часу для ведення передвиборної агітації;

8) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художньо-мистецьких, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;

9) сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню її авторитету в світі.

Права та обов'язки Телекомпанії

11. Для виконання своїх основних завдань і функцій Телекомпанія має право:

1) використовувати в установленому порядку загальнонаціональні канали мовлення;

2) отримувати у першочерговому порядку послуги зв'язку із забезпечення телемовлення, наявні технічні засоби мовлення і передачі сигналів;

3) за погодженням з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами управління політичних партій та інших об'єднань громадян акредитувати при них (при їх прес-службах) свої творчі групи, окремих працівників;

4) планувати свою діяльність, визначати власну програмну політику, а також стратегію, умови та основні напрями розвитку Телекомпанії відповідно до кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт і послуг та економічної ситуації;

5) створювати власні програми, передачі, фільми та іншу інформаційну продукцію з належними їй авторськими правами, дозволяти їх транслювання (ретранслювання) іншим юридичним і фізичним особам в Україні та за кордоном, в установленому порядку використовувати програми, передачі, фільми та іншу продукцію телеорганізацій, а також об'єкти права інтелектуальної власності;

6) відтворювати та тиражувати зроблені Телекомпанією програми, передачі, фільми, записи музичних і літературно-драматичних творів, культурно-масових і спортивних заходів, організовувати виробництво, прокат і продаж касет із записами аудіовізуальної та іншої інформаційної продукції;

7) організовувати і проводити фестивалі і конкурси, в тому числі з визначення кращих оригінальних культурно-просвітницьких передач;

8) створювати в установленому порядку свої філіали, представництва, кореспондентські пункти та інші структурні підрозділи як на території України, так і за кордоном;

9) виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації, видавати газети, журнали, інформаційні бюлетені, книги, відеогазети, створювати телепрограми на замовлення, відповідно до законодавства провадити рекламну діяльність та надавати платні послуги за договірними цінами, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими цінами;

10) залучати до роботи в установленому порядку провідних українських та іноземних фахівців, визначати форми і розміри оплати їх праці та послуг, утворювати творчі колективи, в тому числі тимчасові;

11) засновувати для розвитку своєї матеріально-технічної бази підприємства і організації, що забезпечують виробництво телепередач, програм, фільмів та іншої аудіовізуальної продукції і доведення їх до споживачів, створювати (придбавати, будувати) технічні засоби розповсюдження телепрограм (передавачі, супутникові, кабельні, радіолінійні мережі зв'язку та інші засоби);

12) отримувати у порядку, передбаченому законодавством, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності необхідну інформацію для провадження своєї статутної діяльності;

13) провадити відповідно до законодавства зовнішньоекономічну діяльність, брати участь у роботі міжнародних організацій з питань діяльності телебачення і радіомовлення.

12. Телекомпанія зобов'язана:

1) розповсюджувати об'єктивну інформацію, з повагою ставитися до національної гідності, своєрідності і культури всіх народів;

2) виконувати в установленому порядку державні замовлення;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes