Автотранспортне страхування та його значення, Детальна інформація

Автотранспортне страхування та його значення
Тип документу: Курсова
Сторінок: 28
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 92.9
Скачувань: 5190
При оплаті страхової премії шляхом безготівкового розрахунку договір вступає в силу з дня, вказаного в полісі, але не раніше 24 годин того дня, коли були списані фінанси з розрахункового рахунку страхувальника для їх переміщення на рахунок “АСКА”.

Дія договору припиняється з моменту остаточного розрахунку, якщо транспортний засіб викрадений, і по ризику “угін” виплачено страхове відшкодування.

При достроковому припиненні дії угоди проводиться повернення страхової премії (але за умови, що страхувальник за період дії договору не отримував страхового відшкодування). Повернення частини страхової премії проводиться протягом 72 годин від дати припинення дії договору і нараховується в таких розмірах: за 11 місяців – 75% від страхового платежу; 10 місяців – 60%; 9 місяців - 50%; 8 місяців -40%; 7 місяців - 35%; 6 місяців - 30%; 5 місяців - 25%; 4 місяці - 20%; 3 місяці - 15%; 2 місяці - 10%; 1 місяць - 5%.

В СК “СКІФ” повернення частини страхових премій проводиться також протягом 72 годин з моменту припинення дії угоди, але нараховується в розмірі 60% суми, пропорційної до наявної на термін, що залишився до завершення дії договору.

Правила страхування передбачають збільшення і зменшення страхових виплат в залежності від аварійної чи безаварійної експлуатації автомобіля в період дії угоди. Так, в НАСК “Оранта” страхувальником в залежності від безаварійності експлуатації транспортного засобу при безперервному його щорічному страхуванні встановлюється знижка зі страхового платежу в розмірі 10% за кожен рік безаварійної експлуатації, але не більше ніж 50% від загального розміру платежу.

В “АСКА” така знижка складає також 10% від страхової премії за рік безаварійної їзди, але не більше 70%. Мета таких знижок – зацікавити клієнтів (страхувальників), стимулювати їх до безаварійної їзди.

В усіх компаніях існує положення про те, що навіть якщо страховий випадок стався, але не по вині страхувальника, і при цьому страхувальник забезпечив страховику можливість пред`явлення рецесного позову, то пільгова знижка буде надана.

В цьому випадку страхові компанії прагнуть до більш тісного співробітництва зі страхувальниками, зацікавлюють їх у тому, щоб вони були більш дисциплінованими і не вчиняли дій, які б завдавали збитків страховим компаніям.

В НАСК “Оранта” страхувальнику надаються додаткові пільги в тому випадку, якщо страхувальник укладає договір страхування за трьома варіантами одночасно – йому надається знижка 20% від страхового платежу; при страхуванні за будь-якими двома варіантами страхування – знижка зі страхового платежу складає 10%.

Страхувальнику, який протягом 3 календарних років без перерви укладав угоди страхування засобів транспорту даної категорії, надається місячний пільговий термін для укладання нової угоди.

В усіх страхових компаніях застосовується франшиза (це та частина збитків, за яку страхувальник несе відповідальність сам).

Франшиза буває умовна і безумовна. Безумовна встановлюється кожною компанією індивідуально, наприклад, в “АСКА” – це 1% (раніше було 2%), в “Оранті” – 0,5%, в СК “СКІФ” – 1% від страхової суми.

Умовна франшиза відрізняється від безумовної тим, що вона діє в добровільній формі, і її розмір узгоджується зі страхувальником в кожному конкретному випадку. Страхові компанії разом з встановленням умовної франшизи встановлюють пільгові знижки зі страхового платежу. Наприклад, в “Оранті” розмір страхового платежу зменшується на 1% за кожні 0,1% умовної франшизи, в “АСКА” і “СКІФ” розмір страхового платежу зменшується на 0,5% за кожні 0,1% умовної франшизи.

Мета франшизи – зменшити аварійність застрахованого об`єкту, змусити страхувальника більш відповідально ставитись до керування транспортним засобом.

Франшиза дуже тісно пов`язана з пільговими знижками. Наприклад, якщо страхувальник встановлює певний рівень умовної франшизи, то він буде менше звертатись з приводу дрібних аварій до страхової компанії і при укладанні договору на наступний термін отримає значну знижку з платежу. Це додатковий стимул застосування франшизи для запобігання розпилення страхового фонду страховика. Але у випадку, якщо станеться велика аварія, то ці збитки страховик відшкодує повністю за виключенням безумовної франшизи.

Також в “Оранті” нараховується додатковий платіж у випадку, якщо:

1) автомобіль використовується довіреними особами, які не є членами сім`ї страхувальника – 25 % від вже обчисленого платежу;

2) участь у гонках та автопробігах – 50 %;

3) використання автомобіля з метою заробітку - 50 %.

При укладанні договору страхування виникають взаємні зобов`язання сторін у разі виникнення страхового випадку. Так, у НАСК “Оранта”, за її правилами, у разі виникнення страхового випадку страховик зобов`язаний:

– прийняти всі можливі міри для зменшення збитків;

– негайно оповістити органи міліції, ДАЇ;

– в триденний термін сповістити про страхову подію в НАСК “Оранта”;

- не проводити ніяких ремонтних робіт на пошкодженому транспортному засобі (крім технічних, які зумовлені необхідністю продовження безпечного руху);

– страхувальник повинен надати “Оранті” необхідну допомогу в отриманні нею прав для пред`явлення рецесного позову особі, яка винна у заподіянні збитків.

В обов`язки страховика, за правилами “Оранти”, входить таке: після отримання повідомлення про страхову подію в триденний термін (без урахування вихідних та святкових днів) оглянути пошкоджений транспортний засіб, скласти акт та схему-розрахунок вартості збитків. За умови наявності винної особи указаний термін може бути продовжено до 7 діб.

У СК “АСКА” обов`язки страхувальника аналогічні обов`язкам страхувальника у НАСК “Оранта”, але страхувальник повинен повідомити страховика в 15-денний термін, пред`явити експерту залишки транспортного засобу та подати документи з компетентних органів, які б підтвердили страхову подію.

Страхове відшкодування виплачується протягом 72 годин після отримання всіх необхідних документів. Розмір збитків визначається НАСК “Оранта” на підставі складеного нею акту огляду транспортного засобу, кошторису (розрахунку) на ремонт (відновлення) транспортного засобу з урахуванням документів, які отримали компетентні органи.

У випадку крадіжки, знищення транспортного засобу страхове відшкодування виплачується у розмірі страхової суми, обумовленої договором з урахуванням попередніх виплат.

У випадку пошкодження транспортного засобу, взятого на страхування на договірну суму, на основі базової ціни, яка встановлена прейскурантом 0-86 А – 1979 року, розмір страхового відшкодування визначається як сума, обчислена за прейскурантом №5-50 – 1978 року та збільшена на коефіцієнт перевищеної страхової суми над базовою ціною. На жаль, в “Оранті” користуються такими старими прейскурантами, але поки що нічого нового не розроблено. Не входить у кошторис вартість:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes