Автотранспортне страхування та його значення, Детальна інформація

Автотранспортне страхування та його значення
Тип документу: Курсова
Сторінок: 28
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 92.9
Скачувань: 5191
– ремонту транспортних засобів, який не викликаний страховим випадком;

– технічного обслуговування та гарантійного ремонту транспортного засобу;

– робіт, пов`язаних з реконструкцією чи переоснащенням транспортного засобу, ремонтом чи заміною його окремих частин, деталей та обладнання з причини зносу, технічного браку, поломки;

– втрата експлуатаційних якостей, а також товарного вигляду транспортного засобу, якщо договором не передбачена відповідальність за них.

Збитки, що пов`язані зі шкодою, заподіяною додатковому обладнанню та предметам багажу, визначаються за діючими цінами на день страхового випадку і на підставі передбаченої договором страхової суми.

У СК “АСКА” розмір збитків визначається:

1) у разі викрадення об`єкта страхування – у розмірі страхової суми в період дії договору страхування;

2) у разі знищення об`єкта чи викрадення його частин – у розмірі страхової суми з урахуванням попередніх виплат і з відрахуванням вартості залишків, які придатні для подальшого використання;

3) у разі пошкодження об`єкта – розрахункова вартість його відновлення, яка визначається в такому порядку: до вартості нових запчастин, деталей та речей додається вартість відновних робіт, а потім вираховується вартість залишків, які придатні для подальшого використання;

4) у разі втрати транспортним засобом товарного вигляду – зниження якості відновленого транспортного засобу у порівнянні з новим.

Ці підходи до визначення розміру збитків прогресивніші, ніж у НАСК “Оранта”, і спеціалістам з “Оранти” потрібно, на нашу думку, змінити прейскуранти 1978-1979 років, щоб зробити цей вид страхування більш привабливим для страхувальника.

Страхове відшкодування за додаткове обладнання і предмет багажу виплачується у розмірі обчислених збитків, але сума відшкодування не може перевищувати фактичних збитків у день страхового випадку, а також перевищувати обумовлену договором страхову суму. Аналогічно виплачується страхове відшкодування за транспортний засіб.

На відміну від “АСКА”, в НАСК “Оранта” страхове відшкодування виплачується в 7-денний термін після отримання всіх необхідних документів. За кожен день затримки виплати з вини “Оранти” платиться пеня у розмірі 0,1 % від нарахованої суми страхового відшкодування, що є дуже важливим для страхувальника.

Страховик має право вимагати залишки транспортного засобу, додаткового обладнання та багажу у випадку виплати повної суми страхового відшкодування чи повернення страхового відшкодування, якщо викрадений транспортний засіб повернено.

Як в “АСКА”, так і в НАСК “Оранта” страхове відшкодування не виплачується, якщо:

1) страхувальник здійснив умисні дії, спрямовані на заподіяння збитків чи скоєння злочину;

2) збитки виникли у зв’язку з тим, що страхувальник керував транспортним засобом у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп`яніння чи не мав посвідчення на право керування засобом транспорту;

3) про страхову подію не було заявлено вчасно та у встановленому порядку; і це не дає можливості визначити причину та розмір збитків;

4) якщо збитки були заподіяні в момент, коли транспортним засобом керувала довірена особа, яка не є членом сім`ї страхувальника;

5) якщо збитки повністю відшкодовано особою, відповідальною за заподіяну шкоду;

6) у випадку невиконання обов`язків, які передбачені правилами, при наявності страхового випадку не пред`явив документів, необхідних для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

Також тоді, коли страхувальник відмовився від претензій до винуватця стосовно відшкодування збитків чи обмежив їх, то компанії можуть відмовити чи зменшити розміри виплати страхового відшкодування.

Хотілося б сказати, що у “АСКА” є така умова, яка дозволяє оберегти себе від хитрощів страхувальників: якщо вкрадено транспортний засіб, додаткове обладнання, багаж, за які страховик несе відповідальність у повному обсязі, то зі страхувальником у такому випадку укладається додаткова угода-абандон, згідно з якою страхувальник відмовляється від своїх прав на застраховане майно на користь страховика, чи зобов`язується повернути страхове відшкодування у встановлений абандоном термін.

Проаналізувавши вищесказане, можна зробити висновок про те, що існують значні розбіжності у підходах до визначення тарифних ставок, у прийнятті на страхування окремих ризиків та загального обсягу відповідальності, у підходах до виділення варіантів договору страхування, особливо у підходах до встановлення пільг і франшиз, виплати скоєних збитків. Але є і багато спільного: об`єкти страхування, обов`язки страхувальників, різноманітні обмеження, вирішення суперечок, тобто загальноприйняті стандартні умови.

У всіх страховиків, які займаються автотранспортним страхуванням, є одна проблема, яка важлива в однаковій мірі для кожної страхової компанії, – це труднощі, які виникають у зв`язку з отриманням інформації, статистичних даних, пов`язаних з автотранспортом (аварії, крадіжки, угони), необхідних для розрахунку тарифних ставок (для проведення актуарних розрахунків).

Що ж можна запропонувати страховикам для того, щоб якось згладити цю проблему? Потрібно, щоб кожна страхова компанія створювала у себе базу даних для збору інформації і статистичних даних, необхідних для проведення актуарних розрахунків. На основі цих даних утворити єдину базу даних, якою могли б користуватися всі компанії, які беруть участь у створенні цієї інформаційної бази.

А для того, щоб привернути увагу і заслужити довіру нових страхувальників, утвердити думку про себе у постійних страхувальників, потрібно покращити якість обслуговування клієнтів, розширити та удосконалювати сервісні послуги, вивчати ринок конкурентів, досліджувати запит страхувальників і по можливості намагатися забезпечити цей запит, випереджаючи конкурентів.

2.1.2. Страхування водіїв та пасажирів

Страхування водіїв та пасажирів як важлива складова автотранспортного страхування може проводитися двояко: у межах автотранспортного страхування (як доповнення до умов страхування) та у межах страхування громадян від нещасних випадків.

У склад правил НАСК “Оранта”, крім страхування автотранспортних засобів, багажу та додаткового обладнання можна, за бажанням страхувальника, застрахувати водія та пасажирів від нещасних випадків.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes