Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація

Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 27
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 33.9
Скачувань: 603
| | | |ртних і | | | | | | | |туризму,|освоєних | |числі|

| | | |транзит- | | | | | | | |тис. |інвестицій,| |іно- |

| | | |них ван- | | | | | | | |гривень |% | |зем- |

| | | |тажів | | | | | | | | | | |них |

-------------+------+-------+-----+---------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+--------+-----------+------+-----+---------

1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

-------------+------+-------+-----+---------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+--------+-----------+------+-----+--------- Номери ряд- | 3.1 | 3.1.1 |3.1.2| 3.1.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |4.4.1|4.4.2|4.4.3| 5.1 |розрахун- | 5.2 |5.2.1| 5.3 ків, які від-| | | | | | | | | | | | |ково | | | повідають до-| | | | | | | | | | | | | | | | датку 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Пріоритетний вид економічної діяльності

Назва проекту

***

***

Усього за пріоритетним видом економічної діяльності

Усього по СЕЗ чи ТПР

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники за | Зайнятість та доходи населення | Розрахунки з бюджетом пріоритетними|-------------------------------------------+------------------------------------------------------------- видами |кількість |кількість |серед-|забор-| сума отриманих пільг з |сплачено до бюджету податків економічної |новостворених |збережених |ньомі-|гова- | оподаткування, тис.гривень |і зборів (обов'язкових діяльності по|робочих місць,|робочих місць,|сячна |ність | |платежів), тис.гривень підсекціям |одиниць |тис.одиниць |заро- |з оп- |------------------------------+------------------------------ відповідно до|--------------+--------------|бітна |лати |усього| у тому числі |усього| у тому числі Класифікації |усього|у тому |усього|у тому |плата,|праці,| |-----------------------| |----------------------- видів | |числі | |числі |гри- |тис. | |пода-|пода-|ввіз-|інші | |пода-|пода-|при- |інші економічної | |для | |для |вень |гриве-| |ток |ток |не | | |ток |ток |бут- | діяльності за| |працев-| |працев-| |нь | |на |на |мито | | |на |на |ковий| проектом | |лашту- | |лашту- | | | |при- |дода-| | | |при- |дода-|пода-|

| |вання | |вання | | | |буток|ну | | | |буток|ну |ток |

| |шахта- | |шахта- | | | |під- |вар- | | | |під- |вар- |з |

| |рів | |рів | | | |при- |тість| | | |при- |тість|гро- |

| | | | | | | |ємств| | | | |ємств| |мадян|

-------------+------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----

1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

-------------+------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+----- Номери ряд- | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.2.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 |7.1.1|7.1.2|7.1.3|7.1.4| 7.2 |7.2.1|7.2.2|7.2.3|7.2.4 ків, які від-| | | | | | | | | | | | | | | | повідають до-| | | | | | | | | | | | | | | | датку 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пріоритетний вид економічної діяльності

Назва проекту

***

***

Усього за пріоритетним видом економічної діяльності

Усього по СЕЗ чи ТПР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показники за | Розрахунки з бюджетом |Реалізація екологічних пріоритетними| | програм видами |---------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------ економічної | збори (внески) до державних |сальдо |заборгованість із сплати податків|сума податку|обсяг коштів|обсяг діяльності по| цільових фондів, тис.гривень |податко- |і зборів (обов'язкових платежів),|на додану |(крім коштів|коштів підсекціям | |вих пільг|тис.гривень |вартість, |бюджету), |(крім відповідно до|------------------------------------|та над- |---------------------------------|що відшко- |спрямованих |коштів Класифікації |усього| у тому числі |ходжень |усього|у тому числі|у тому числі |довується з |на відновле-|бюджету), видів | |-----------------------------|до бюд- | |------------+-------------|бюджету за |ння земель, |спрямованих економічної | |внески на|збір на |внески на |жету | |з по-|з по- |до |до |експортними |що порушені |на відтво- діяльності за| |загально-|обов'яз-|загально- |податків | |датку|датку |дер- |міс- |операціями, |техногенним |рення без- проектом | |обов'яз- |кове |обов'яз- |і зборів | |на |на |жав- |цевого|тис.гривень |впливом |печного

| |кове дер-|державне|кове дер- |(обов'яз-| |при- |додану|ного |бюд- |------------|гірничо- |виробничого

| |жавне |пенсійне|жавне |кових | |буток|вар- |бюд- |жету |нара-|отри- |хімічного |середовища

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes