Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація

Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 27
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 33.9
Скачувань: 603
| |соціальне|страху- |соціальне |плате- | |під- |тість |жету | |хова-|мано |виробництва,|у зоні

| |страхува-|вання |страхува- |жів), | |при- | | | |но | |тис.гривень |радіацій-

| |ння | |ння на |тис. | |ємств| | | | | | |ного заб-

| | | |випадок |гривень | | | | | | | | |руднення,

| | | |безробіття| | | | | | | | | |тис.гривень

-------------+------+---------+--------+----------+---------+------+-----+------+------+------+-----+------+------------+-----------

1 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

-------------+------+---------+--------+----------+---------+------+-----+------+------+------+-----+------+------------+----------- Номери ряд- | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.4 | 7.5 |7.5.1| 7.5.2| 7.5.3| 7.5.4|7.6.1| 7.6.2| 8.1 | 8.2 ків, які від-| | | | | | | | | | | | | | повідають до-| | | | | | | | | | | | | | датку 2 | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Пріоритетний вид економічної діяльності

Назва проекту

***

***

Усього за пріоритетним видом економічної діяльності

Усього по СЕЗ чи ТПР

Примітки: Інформація про показники діяльності, передбачені

інвестиційними проектами (проектні), наводяться у

таблиці 1, а про фактичні результати діяльності

підприємств - у таблиці 2. Різниці між зазначеними

даними у розрізі видів економічної діяльності

(згрупованими за підсекціями) наводяться у таблиці 3 із

зазначенням позитивного значення ("+") - у разі

перевищення проектних показників або від'ємного значення

("-") - у разі невиконання інвестиційних зобов'язань.

Інформація подається за кожною СЕЗ і ТПР та узагальнена

по всій області та Автономній Республіці Крим.

Додаток 4

до Порядку

ДИНАМІКА

показників діяльності СЕЗ і ТПР

--------------------------------------------------------------------------

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes