Автоматизація процесів бухгалтерського обліку у дорожньому підприємстві, Детальна інформація

Автоматизація процесів бухгалтерського обліку у дорожньому підприємстві
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 4114
Івахненков С.В. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки (на прикладі підприємств Житомирської області): Автореферат дисертації канд. екон. наук: 08.06.04) Національний аграрний ун-т. – К., 1999. – 19 с.

Капитальное строительство и ремонт. Бухучет и налогообложение: новые типовые рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных работ. – М.: ДИС, 1997. – 368 с.

Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Основи побудови АРМ бухгалтера /Тернопільський ін-т народного госп-ва. – К., 1993. – 60 с.

Олейник А.И. и др. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины: Метод. Рекомендации (А.И.Олейник, С.И.Юрьева, Л.И.Рыбальченко). – Х.: Прапор, 1995. – 592 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности: Учебное пособие. — 4-е изд., доп. — К.: А.С.К., 1998. — 800 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навчально-методичний посібник для учнів проф.-техн. навч. закладів, коледжів, студентів вузів та слухачів закладів післядипломної освіти. – К.: ВТОВ “А.С.К.”, 1997. – 512 с.

Чеснакова Л.С. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів факультету післядипломної освіти спеціальності “Ринкова економіка та управління виробництвом”. – К.: УТУ, 1995. – 140 с.

PAGE

PAGE 3

PAGE 41

PAGE \# "'Стр: '#'

План:

Вступ

Організація та управління

Бухгалтерський облік та документообіг

Організація обліку при його автоматизації.

Висновок

інформація

Потреба в інформації

Виробництво

Керівництво підприємством

вплив

Вихідні дані

Зовнішні споживачі облікової інформації

Бухгалтерський облік

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes