Автоматизація процесів бухгалтерського обліку у дорожньому підприємстві, Детальна інформація

Автоматизація процесів бухгалтерського обліку у дорожньому підприємстві
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 4114
Бухгалтерський облік можна уявити як трьохступеневу систему, яка є складовою системи управління дорожнім підприємством. Першим її рівнем є методичний, другим – механічний (рівень форми обліку), третім – організаційний. На методичному, базовому рівні систему бухгалтерського обліку утворюють факти господарської діяльності, що реєструються та узагальнюються на бухгалтерських рахунках. Тут елементами системи бухгалтерського обліку виступають рахунки (на яких здійснюється узагальнення фактів), що розкривають зв’язки між господарськими подіями через подвійний запис, а також інші елементи методу бухгалтерського обліку. Обробка та реєстрація фактів господарської діяльності призводять до створення різних форм обліку (другий рівень системи бухгалтерського обліку). Взаємодія облікових працівників відбувається на третьому, організаційному рівні системи бухгалтерського обліку.

В бухгалтерському обліку суб’єктом управління є всі працівники, які виконують функції обліку, а в організації бухгалтерського обліку суб’єктом виступають керівники дорожньої організації – директор та головний бухгалтер. Якщо в бухгалтерському обліку об’єктом є господарські факти, то в організації бухгалтерського обліку – обліковий процес, праця виконавців, організаційне, інформаційне та технічне забезпечення обліку, тобто власне система бухгалтерського обліку.

z

|

°

\x00B2

\x00B4\x00B8

o

uD

F

H

v

¤

A

\x00BA„aeth^„^„

\x8460\x02D0\x1800ми бухгалтерського обліку, та охоплює весь бухгалтерський облік як технологічний процес, в якому поєднується жива праця облікових працівників, засоби праці – технічне забезпечення бухгалтерського обліку, а також специфічні предмети праці – бухгалтерські документи – для одержання підсумкової інформації.

На першому, методичному етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, які полягають у документуванні, інвентаризації, використанні синтетичних та аналітичних рахунків, подвійному записі, оцінці майна та зобов’язань, калькулюванні, бухгалтерському балансі та звітності.

Другий етап організації бухгалтерського обліку – технічний, - це вибір форми обліку, що найкраще підходить для бухгалтерії даної дорожньої організації. Він полягає у виборі способу обробки облікових даних – паперового або комп’ютерного, розробці переліку форм облікових регістрів, встановленні порядку здійснення записів в регістрах і перенесенню даних між ними.

Якщо під час першого та другого етапів здійснюється організація ведення облікових записів, то третій етап полягає в організації роботи облікового апарату. Він включає :

встановлення найбільш економної і найбільш зручної загальної схеми обліку (централізованої або децентралізованої);

визначення оптимальної структури облікового апарату;

встановлення норм часу, необхідного для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності бухгалтерів;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes