/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір побутового підряду, Детальна інформація

Тема: Договір побутового підряду
Тип документу: Реферат
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1472
Скачати "Реферат на тему Договір побутового підряду"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
У разі порушення з вини замовника передбачених договором підряду (контракту) строків перерахування авансів і платежів за виконані роботи (послуги) замовник сплачує підрядникові за кожний день прострочення неустойку (пеню), розмір якої обчислюється від суми простроченого платежу, з урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), збільшеної в 1,5 рази. Якщо в цей період облікова ставка Національного банку України змінювалася, розмір неустойки (пені) обчислюється пропорційно цим змінам.

Якщо замовник не сплатив за виконані роботи протягом 30 календарних днів закінчення встановленого строку платежу, підрядник має право припинити виконання робіт, але не раніше як через 10 календарних днів після повідомлення про це замовника. У разі затримки перерахування платежів більше як на 90 календарних днів підрядник має право договір підряду (контракт) відповідно до умов договору (контракту) і вимагати сплати неустойки (пені) та відшкодування збитків, завданих розірванням договору (контракту) в частині, не покритій неустойкою (пенею).

Додаток 1

Зразок договору будівельного підряду

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №___

М. Дніпропетровськ 23 квітня 2005р.

Товариство з додатковою відповідальністю “ЛЛЛ”, надалі – “Підрядник”, в особі директора Власова В.В., що діє на підставі Статуту товариства,

Та відкрите акціонерне товариство “ДДД”, надалі – “Замовник”, в особі директора Петрова О.О., що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст. 875-886 Цивільного Кодексу України, уклали договір про нижченазване:

1. Предмет договору

Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання будівельних робіт із зведення гаражних боксів на відведеній Замовнику земельній ділянці у м. Дніпропетровську по вул. Чайковського, 1, відповідно до проектно-кошторисної документації

Виготовлення (замовлення) та узгодження проектно-кошторисної документації, а також одержання дозволів на будівельні роботи здійснює Замовник.

Роботи виконуються з матеріалів Підрядника. За умови окремих додаткових угод частина робіт може використовуватися з матеріалів, переданих Підряднику Замовником.

Замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконані роботи згідно з актами здавання-приймання виконаних робіт.

Здавання- приймання виконаних робіт та їх оплата здійснюється згідно з календарним планом виконання робіт.

Вартість робіт відповідно до кошторису становить 10 000 грн. Підрядник має право збільшувати вартість робіт за кожним з етапів у таких випадках:

у разі збільшення Замовником обсягу робіт;

у разі зміни вартості будматеріалів, конструкцій, устаткування та інших витрат Підрядника.

Угодою сторін допускається зміна вартості робіт на інших підставах.

2. Порядок виконання та прийняття робіт

2.1. Термін виконання робіт установлюється з 1 травня по 1 вересня 2005 р. за умови надання Підряднику будівельного майданчика під об’єкт підрядних робіт.

При виконанні робіт Підрядник несе відповідальність за доброякісність своїх матеріалів.

У разі виконання робіт з матеріалів Змовника Підрядник несе відповідальність за будь-які опущеня, що спричинили втрату (пошкодження) цих матеріалів. Він відповідє за додержання норм видатку матеріалів та звітує перед Замовником про їх використання.

2.2. Якість виконаних робіт повинна відповідати проектно- кошторисній документації.

2.3. Замовник зобов’язаний прийняти роботи виконані Підрядником, протягом трьох діб з дня подання їх до прийняття. Термін подання до прийняття виконаних робіт – день передачі Замовнику акта про виконання робіт.

Замовник у зазначений термін зобов’язаний підписати акт приймання або у разі виявлення недоліків у виконаній роботі скласти за участі Підрядника акт про їх наявність.

При цьому виконані роботи підлягають оплаті Замовником, а недоліки усуваються за рахунок Підрядника

Якщо по суті акта про недоліки (порушення умов якості чи обсягів) винмкає спір, для участі у прийманні залучається незалежна експертна організація.

За відсутності спору за цим актом Підрядник зобов’язаний протягом семи діб безплатно усунути недоліки.

2.4. Замовник має право через своїх інспекторів перевіряти терміни виконання робіт та додержання Підрядником вимог проектно-кошторисної документації.

3.Вартість робіт т порядок розрахунків

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар