/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір побутового підряду, Детальна інформація

Тема: Договір побутового підряду
Тип документу: Реферат
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1472
Скачати "Реферат на тему Договір побутового підряду"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
3.1. Вартість робіт Замовник проттягом двох банківських днів від дня пред’явлення чергового етапу виконаних робіт до приймання. Несвоєчасність приймання з боку Замовника не може бути підставою затримки оплати пред’явлених до приймання робіт.

Згілно з угодою сторін може бути встановлене авансування робіт на 50 % їх вартості.

3.2.Розрахунки за договором встановлюються платіжними дорученнями Замовника.

3.3. Якщо після укладення договору виникла необхідність змінити кошторисну вартість робіт, Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника про це до настання терміну чергового етапу приймання робіт.

Якщо Підрядник не попередив Замовника про перевищення кошторису, він зобов’язаний виконати роботи, не вимагаючи відшкодування витрат понад кошторис.

3.4. Розрахунки за надані Замовником Підряднику матеріали та послуги можуть здійснюватися як на підставі рахунків Замовника, так і шляхом заліку їх вартості у вартість робіт.

4. Особливі умови

4.1. Підрядник самостійно забезпечує перевезення робітників на об’єкт підряду та їх побутове обслуговування.

Він же забеспечує збереження на об’єкті інструментів та матеріалів як власних, так і одержаних від Замовника.

4.2. Забезпечення робіт електроенергією та водопостачанням покладається на Замовника.

5. Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність сторін настає у разі невиконання чи належного виконання зобов’язань, що є підставою для стягнення з винної сторони пені та відшкодування завданих збитків.

5.2. За порушення термінів здавання-приймання робіт винно сторона сплачує пеню у розмірі 0,5 % вартості робіт за кожний день прострочення.

5.3. У разі прострочення оплати виконаних робіт Замовник сплачує Підрядникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

6. Дія договору

6.1. Договір укладений на 4 місяці. Він набирає чинності з дня його підписання.

6.2. Зміна умов договору може мати місце згідно з письмовою угодою сторін.

6.3. Дострокове припинення договору може мати місце як за угодою сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої сторони про порушення умов договору.

Юридичні адреси иа інші реквізити сторін:

Замовник Підрядник

________ ________

Договір підписали:

Директор Директор

_______( Петров О.О. ) ___________ ( Власов В.В.)СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Цивільний кодекс України.

2.Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991.

3.ЗП України. 1993 - №9. – Ст.179.

4.Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №32. – Ст. 255.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар