/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір побутового підряду, Детальна інформація

Тема: Договір побутового підряду
Тип документу: Реферат
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1472
Скачати "Реферат на тему Договір побутового підряду"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
5.Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №27. – Ст. 294.

6.Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №47. – Ст. 646.

7.Відомості Верховної Ради України. – 1992.- №52. – Ст. 686.

8.Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №31. - Ст. 246.

9.Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №20. – Ст.148.

10.Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №27. – Ст.212.

11.Урядовий кур’єр. – 2004.- № 101. – 2 черв.

12.Урядовий кур’єр. – 2004. - №96. – 29 трав.

13.Офіційний вісник. – 2001. – №52. – Ст. 2374.

14.Галицькі контракти. 1997. - №47. – Ст. 133.

15.Бізнес. – 1996.- 23 квітня.

16.Архів ВАСУ за 1997 р. – Справа №8/131.

17.Кройтор В.А. Защита прав потребителя. – Харьков, 1996. – С.156-160.

18.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзери, А.С. Доагерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 1999. – 784 с.

19.Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах / За Заг. Ред. Я.М. Шевченко.- Т. 2 Особлива частина. – К.: Конерн. ”Видавничий дім” Ін Юре”, 2003.- 408с.

20.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзери ( керівник авт. Кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С Кузнєцової: - К.: Юрінком Інтер, 2002.

21.Цивільне право України: Підручник / Є.С. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.; Істина, 2003. – 776с.

22. Панченко М.І. Цивільне право України: навч. Посіб. – К. : Знання. 2005- 583с – Вища освіта XXIст.

23.Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисової В.І. ( кер. авт. кол.), Борисов Л.М., Жулінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фаттієвої, В.Л. Яроцького. – К.; Юрінком Інтер. 2004. – Т. 2.- 552с.

ВИСНОВКИ

Відповідно до легальногольного визначення, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу. Цей договір укладається на виготовлення, обробку переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Аналіз легального визначення приводить до наступних висновків. По-перше, змінилося визначення договору підряду, бо воно вже не містить такої конститутивної ознаки, яка вказує на те, що робота здійснюється або з матеріалів підрядника, або з матеріалів замовника. Інакшу кажучи, законодавець відносить до підрядного типу не тільки договори, предметом яких є виконання роботи за завданням замовника із застосуванням матеріалів, обладнання сторін, а й договори, предметом яких є виконання роботи за завданням замовника без застосування матеріалів, обладнання сторін ( наприклад, переміщення вантажу тощо, але з передачею результату такої роботи замовникові).

По-друге, чітко визначена мета договору підряду – виконання певної роботи. Це дозволило провести розмежування між договорами підрядного типу та іншими типами цивільно-правових договорів, зокрема, договорами про надання послуг та договорами на оплатну передачу майна у власність.

Розглядаючи дану тему я виявила такі особливості договору підряду:

як на стороні підрядника, так і на стороні замовника можлива участь декількох осіб;

підрядник має право залучити до виконання роботи третю особу без згоди замовника. У цьому разі замовник укладає договір з генеральним підрядником, а підрядник – договір підряду з субпідрядником;

генеральний підрядник виступає одночасно як підрядник за договором енерального підряду і як замовник за договором субпідряду;

підрядник сам вибирає засоби і способи досягнення обумовленого договором підряду результату;

замовник зобов’язаний сприяти підрядникові у виконані роботи у випадках, в обсязі т в порядку, встановленого договором підряду;

підрядник має право не розпочинати роботу, а вже розпочату зупинити, якщо замовник не надав матеріал, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар