/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз фінансової звітності підприємства, Детальна інформація

Тема: Аналіз фінансової звітності підприємства
Тип документу: Реферат
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3389
Скачати "Реферат на тему Аналіз фінансової звітності підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Дипломна робота

на тему:

“Аналіз фінансової звітності підприємства”

Зміст

стор.

Вступ 3

Розділ 1. Фінансова звітність:призначення, склад та аналітичні можливості 4

1.1. Місце звітності в системі управління підприємством 4

1.2. Склад бухгалтерської звітності 5

Розділ 2. Фінансова звітність: методии і прийоми аналізу 7

2.1. Аналіз форм звітності та їх взаємозв’язок 7

2.2. Методика експрес-аналізу фінансової звітності 18

2.3. Аналіз фінансово-господарськоїдіяльності підприємства 21

Розділ 3. Аналіз фінансової звітності підприємства “Техштамп” 29

3.1. Аналіз майнового стану підприємства 29

3.2. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості 32

3.3. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства 34

Висновок 37

Список використаної літератури 38

Додатки 40Вступ

В умовах ринкової економіки бухгалтерська ( фінансова) звітність господарюючих суб’єктів є основним засобом комунікації і найвжливішим елементом інформаційного забеспечення фінансового аналізу.

Всі підприємства в тій чи іншій мірі постійно потребують додаткових джерел фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенціальних інвесторів та кредиторів шляхом їх об’єктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, які показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, на стільки висока вірогідність отримання додаткових джерел фінансування.

Крім того, звітність підприємства служить також джерелом інформації не тільки зовнішніх, але й внутрішніх користувачів. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз показників фінансової стану і платоспроможності підприємства, його майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів і т.д.

Мета роботи — аналіз форм фінансової звітності і визначення показників, які характеризують діяльність підприємства, використовуючи дані звітних форм.

Звітність розглядається як метод узагальнення даних фінансового обліку та як інформаційна ланка між підприємством та суспільством.

У даній роботі буде проведено аналіз фінансової звітності по даним промислового підприємства “Техштамп” , державної форми власності. Аналіз буде проведено, викоритовуючи дані основних річних форм звітності (баланс, звіт про фінансові результати та їх використання, звіт про фінансово-майновий стан підприємства).

В процесі виконання роботи виділяються для розгляду слідуючі питання: місце звітності в системі управління підприїмств, нормативно-правова база звітності, взаємозв’язок форм звітності, взаємозв’язок інтересів користувачів звітної інформації, основні відмінності між вітчизняною і зарубіжною звітністю, характеристика основної форми звітності — баланс, складання аналітичного балансу-нетто.

Розглядаються методи і способи аналізу: методика експрес-аналізу звітності, поглиблений аналіз господарської діяльності підприємства на основі показників фінансової стійкості, ділової активності та результатів діяльності.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар