/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит бухгалтерсього обліку і звітності, Детальна інформація

Тема: Аудит бухгалтерсього обліку і звітності
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2531
Скачати "Курсова на тему Аудит бухгалтерсього обліку і звітності"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Курсова робота

на тему:

“Аудит бухгалтерсього обліку і звітності” ВСТУП

Аудит бухгалтерського обліку і звітності та аудиторська діяльність в цілому викликає велике зацікавлення та увагу в Україні та інших країнах СНД. Це пояснюється тим, що виникнення та становлення аудиту обумовлено життєвою, економічною необхідністю незалежного, об"єктивного контролю діяльності підприємств та підтвердженням правильності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності для користувачів.

В умовах сучасної жорсткої ринкової економіки головною проблемою підприємства є реалізація виготовленої продукції. Успішне вирішення цієї задачі не в останню чергу залежить від зниження ціни через зменшення собівартості продукції. Тому облік та аудит операцій з матеріалами та дорогоцінними металами заслуговує на пильну увагу з боку керівництва підприємства та аудитора.

В процесі виробничої господарської діяльності підприємства використовують різноманітні види сировини і матеріалів. Роль і значення матеріалів в процесі виробництва дуже велика. Вони входять до складу оборотних виробничих фондів підприємства, тобто предметів праці, які цілком споживаються в одному виробничому циклі і повністю переносять свою собівартість на виготовлену продукцію.

Дані аудиту в промисловості є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства, знаряддям охорони власності. Дані про надходження матеріалів на підприємство та їх правильний облік потрібний перш за все самим працівникам підприємства у повсякденній роботі.

Теоретичні матеріали курсової роботи грунтуються на загальних принципах бухгалтерського обліку та аудиту які викладено у нормативах стосовно аудиторської діяльності та організації бухгалтерського обліку і контролю (1,2,3,4). В науково-практичній літературі питання аудиту матеріалів викладено у Білухи М.Т. в частині методики та методичних прийомів аудиту матеріалів та дорогоцінних металів. Питання складання та оформлення первинних документів докладно викладено у Безруких П.С. Багатьма авторами такими, як Данілевський Ю.А., Адамс Р. розроблено питання практичної організації аудиторських перевірок матеріалів на підприємстві. Більшість літератури опубліковано російськими та закордонними авторами. З вітчизняних авторів найбільш передові публікації під редакцією А.Н. Кузьмінського. Слід відмітити, що у використаній літературі наводиться думка про більш ефективний зовнішній аудит на тих підприємствах де існує внутрішній аудит. Їх цілі та задачі слід розглядати як єдине ціле. Ці обставини мають важливе значення для української економіки. Вивчивши світовий досвід розвитку аудита ми повинні використовувати все краще, минуючи етап проб та помилок.

Мета курсової роботи - дослідити методику аудиту операцій з матеріалами та дорогоцінними металами. Для досягнення цієї мети потрібно вирішити наступні питання:

дати поняття економічного змісту матеріальних ресурсів і характеристики матеріалів та дорогоцінних металів;

організації і планування аудиторської перевірки операцій з матеріалами та дорогоцінними металами;

методики проведення аудиту з надходження матеріалів та дорогоцінних металів;

методики проведення аудиту операцій, пов(язаних з вибуттям та використанням матеріалів та дорогоцінних металів;

аудиту достовірності відображення в обліку результатів інвентаризації матеріалів та дорогоцінних металів;

методів аналізу та їх використання під час аудиту надходження матеріалів, дорогоцінних металів та ефективності їх використання;

особливостей аудиту матеріалів та дорогоцінних металів в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки

порядку складання аудиторського звіту та висновку.

Завдання курсової роботи – вивчити методичні прийоми, що застосовуються при наданні аудиторських послуг, а також особливості проведення аудиту матеріалів та дорогоцінних металів, закріпити набуті знання на практиці.

Задача аудиту операцій з матеріалами та дорогоцінними металами - підтвердити правильність обліку, виявити недоліки, розробити рекомендації щодо поліпшення стану обліку на підприємстві, що є замовником аудиторської фірми.

Курсова робота складена з використанням матеріалів Акціонерної Холдінгової Компанії "Артем", м. Київ. Підприємство було створене (перереєстроване) 28 вересня 1996 року, на протязі всього свого існування займається випуском широкої номенклатури продукції. Сьогодні підприємство скоротило об"єми випуску продукції у зв"язку з нестачею оборотних коштів та відсутністю стійкого платоспроможного попиту на свою основну продукцію. Не зважаючи на це підприємство виконує окремі замовлення на виготовлення основної продукції. Разом з тим виконуються замовлення на виготовлення супутніх товарів побутового призначення.

Таблиця 1

Основні показники фінансово-господарської діяльності ДАХК "Артем" за 1997-1998 рр.

Показник 1997р 1998р Відхилення +/-

Обсяг товарної продукції, тис грн. 12131 12045 -86

Об"єм матеріальних запасів ТМЦ на складі, тис грн. 23425 21632 -1793

Дебіторська заборгованість, тис грн. 9859 8501 -1358

Кредиторська заборгованість, тис грн. 6532 9015 2483

Нормативний об"єм ТМЦ, тис грн. 23000 21540 -1460

Середньоспискова чисельність працюючих 3157 3126 -31

Рентабельність продукції, % 30 20 -10

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар