/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про відкликання народного депутата України (19.10.95), Детальна інформація

Тема: Про відкликання народного депутата України (19.10.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 832
Скачати "Реферат на тему Про відкликання народного депутата України (19.10.95)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Стаття 5. Законодавство про відкликання народного

депутата України

Порядок відкликання народного депутата України регулюється Конституцією (Основним Законом) України, цим Законом та іншими законодавчими актами України.

II. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ

З ПИТАННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

УКРАЇНИ

Стаття 6. Збори виборців з питання про відкликання

народного депутата України

1. Питання про відкликання народного депутата України може бути порушено на зборах виборців округу, від якого обрано депутата, за умови, що в них бере участь не менш як 300 виборців. Збори можуть проводитись за місцем проживання виборців або на підприємствах, в установах, організаціях у межах виборчого округу.

Кількість проведених у окрузі зборів, на яких порушується питання про відкликання депутата, не обмежується, але вони повинні проводитись не пізніше передбаченого статтею 10 цього Закону 45-денного терміну для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата, що була висунута на перших зборах.

Повторне порушення питання про відкликання народного депутата України може мати місце не раніше, ніж через рік після вирішення у встановленому цим Законом порядку питання щодо результатів голосування про його відкликання, яке проводилось раніше.

2. Ініціатори зборів (не менше десяти виборців відповідного округу) зобов'язані не пізніш як за 15 днів до проведення зборів письмово повідомити народного депутата України, щодо якого порушується питання про відкликання, та голову районної, районної в місті, міської (міст без районного поділу) Ради у межах виборчого округу, на території якої пропонується провести збори виборців, про дату, місце і мету зборів.

3. Про одержану заяву виборців голова відповідної місцевої Ради у дводенний строк надсилає повідомлення до Верховної Ради України та Центральної виборчої комісії.

4. Перед початком зборів проводиться реєстрація учасників, складається список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження та адреси проживання виборців, які беруть участь у зборах. Проти свого прізвища у списку кожний учасник зборів ставить особистий підпис.

5. На зборах обираються голова, секретар зборів і лічильна комісія у складі трьох осіб, вноситься та обговорюється пропозиція про відкликання народного депутата України. У разі схвалення зазначеної пропозиції рішенням зборів, прийнятим більшістю голосів, підрахованих та оприлюднених членами лічильної комісії, подальший порядок денний повинен включати питання утворення ініціативної групи виборців, яка обирається більшістю голосів у складі 10-20 учасників зборів.

6. Про проведення зборів виборців складається протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку денного, який підписується усіма виборцями, які схвалили пропозицію про відкликання народного депутата України. Документи проведених зборів - список учасників, протокол з формулюванням пропозиції про відкликання народного депутата України та список членів ініціативної групи виборців із зазначенням даних паспортів або інших документів, що засвідчують їх особи, підписуються головою та секретарем зборів.

7. Для здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону під час проведення зборів на них можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу посадові особи, уповноважені головою відповідної місцевої Ради, а також народні депутати України та посадові особи, уповноважені Президією Верховної Ради України або Центральною виборчою комісією.

Стаття 7. Гарантії прав народного депутата України

при порушенні питання про його відкликання

зборами виборців

1. Народний депутат України, щодо якого порушується питання про відкликання, має право бути присутнім на зборах виборців, де обговорюється відповідна пропозиція, або направити для участі у зборах уповноважених ним осіб.

2. На вимогу народного депутата голова зборів зобов'язаний надати йому для виступу час, достатній для викладення пояснень щодо обговорюваних питань, про що зазначається у протоколі зборів. За дорученням депутата виступити на зборах має право уповноважена ним особа.

3. Після закінчення обговорення пропозиції про відкликання народний депутат України або уповноважена ним особа мають право виступити до початку голосування із заключним словом.

4. Не пізніше ніж за 7 днів до призначеної дати зборів народний депутат може надіслати ініціаторам проведення зборів та голові відповідної місцевої Ради письмову заяву з обгрунтуванням поважних причин, які унеможливлюють його участь у зборах у призначений день, та запропонувати інший день проведення зборів, але не пізніше ніж у наступні 15 днів після призначеної дати. У разі відсутності об'єктивних обставин, що перешкоджають перенесенню дати зборів, ініціатори зборів повинні задовольнити вимогу депутата або погодити з ним інший день проведення зборів. Перенесення дати зборів на вимогу депутата вдруге не допускається.

5. У випадку тяжкої хвороби народного депутата та знаходження його на стаціонарному лікуванні, що підтверджується відповідними документами, збори на письмову вимогу народного депутата мають бути перенесені на іншу дату протягом 15 днів від дня його одужання, але в будь-якому разі незалежно від стану здоров'я депутата не пізніше ніж через 4 місяці від першої дати зборів. Про своє одужання депутат повинен надіслати протягом трьох днів письмове повідомлення ініціаторам зборів.

6. У випадку недодержання зазначених вимог або відмови депутата взяти участь у зборах, а також якщо у зборах бере участь уповноважена ним особа, відсутність депутата не тягне правових наслідків щодо чинності прийнятих зборами рішень.

7. Збори можуть бути перенесені на будь-яку іншу дату, якщо на це є письмова згода народного депутата України. Перенесення дати зборів їх ініціаторами на свій розсуд може мати місце лише один раз - на строк не раніше 15 і не пізніше 30 днів з первинної дати проведення зборів з додержанням вимог статті 6 цього Закону.

Стаття 8. Реєстрація ініціативної групи виборців по

відкликанню народного депутата України

1. Ініціативна група, утворена на зборах виборців, де було порушено питання про відкликання народного депутата України, реєструється Центральною виборчою комісією за поданням голови районної, районної у місті, міської (міст без районного поділу) Ради, на території якої було проведено збори виборців.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар