/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про відкликання народного депутата України (19.10.95), Детальна інформація

Тема: Про відкликання народного депутата України (19.10.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 832
Скачати "Реферат на тему Про відкликання народного депутата України (19.10.95)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
3. Окружна комісія за рахунок державних коштів у межах кошторису витрат, що затверджується Центральною виборчою комісією, встановлює, забезпечує та оплачує конкретний обсяг публікацій у місцевій пресі, виступів по радіо і місцевому телебаченню для народного депутата України або його довірених та уповноважених ним осіб, з одного боку, та членів ініціативної групи (ініціативних груп) чи уповноважених нею виборців округу - з другого.

4. Агітація за і проти відкликання народного депутата України може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції ( 888-09 ) і законам України, з додержанням вимог щодо ведення передвиборної агітації, встановлених частинами четвертою, п'ятою та шостою статті 35 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ).

Стаття 18. Час і місце, організація та порядок голосування

про відкликання народного депутата України

Час і місце, організація та порядок голосування про відкликання народного депутата України визначаються і здійснюються відповідно до положень статей 37, 38, 40 та 41 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ).

Стаття 19. Бюлетень для голосування

1. Бюлетень для голосування про відкликання народного депутата України повинен містити назву виборчого округу, від якого обрано народного депутата України, формулювання пропозиції про відкликання депутата із зазначенням її мотивів, прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік народження, партійність, посаду (професію, заняття), рік обрання депутатом, місце проживання, варіанти відповіді - за відкликання та проти відкликання.

2. Бюлетені для голосування друкуються державною мовою або мовами, якими користується населення виборчого округу. На території округу вони повинні бути однаковими за змістом, розміром, матеріалом, кольором та відповідати формі, що встановлюється Центральною виборчою комісією. Текст бюлетеня затверджується окружною комісією.

3. Виборець голосує шляхом викреслення того варіанта відповіді, який не відповідає його волевиявленню, залишаючи лише один варіант відповіді за своїм розсудом.

Стаття 20. Підрахунок голосів на дільниці

1. Підрахунок голосів на дільниці проводиться дільничною комісією у такій послідовності:

1) після закінчення голосування комісія погашає, підраховує та упаковує невикористані бюлетені в пакет, на якому зазначаються реквізити дільниці та кількість невикористаних бюлетенів. Пакет підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та скріплюється печаткою таким чином, щоб без пошкодження печатки неможливо було відкрити пакет;

2) за списком виборців дільнична комісія встановлює загальну кількість виборців на дільниці та кількість виборців, які одержали бюлетені;

3) голова комісії у присутності членів комісії перевіряє цілість печаток на скриньках для голосування і розкриває їх;

4) комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, та на основі дійсних бюлетенів встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні.

Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, в яких не викреслено жодного варіанта відповіді, бюлетені, в яких не викреслено обидва варіанти, а також бюлетені, на яких немає штампу або підпису члена дільничної комісії, який його видав. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.

Бюлетені невстановленого зразка підраховуються окремо.

Визнані недійсними бюлетені упаковуються в окремий пакет, який оформлюється в порядку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті;

5) комісія підраховує кількість голосів, поданих за відкликання депутата і проти відкликання, упаковує відповідні бюлетені в окремі пакети, як зазначено у пункті 1 частини першої цієї статті.

2. Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні комісії і заносяться до протоколу, де зазначаються найменування і номер дільниці, загальна кількість виборців, внесених до списків виборців по дільниці, кількість виборців, які одержали бюлетені, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих за відкликання народного депутата України, та кількість голосів, поданих проти відкликання, кількість бюлетенів, визнаних недійсними. Форма протоколу встановлюється Центральною виборчою комісією.

Протокол складається у чотирьох примірниках, кожний з яких підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії. Після оформлення протоколу перший його примірник разом з усіма упакованими бюлетенями негайно надсилається до окружної комісії у встановленому нею порядку, другий та третій примірники зберігаються в дільничній комісії, один з них одночасно з відправкою першого примірника вивішується у приміщенні комісії для загального ознайомлення. Четвертий примірник видається довіреній особі народного депутата України або іншій уповноваженій ним особі, про одержання якого вони розписуються у першому і другому примірниках.

3. Після оформлення протоколу на прохання народного депутата України або його довіреної та уповноваженої ним особи представникові ініціативної групи або уповноваженій нею особі, які були присутніми у встановленому порядку на засіданні комісії, видається довідка про результати підрахунку голосів, яка підписується секретарем комісії та засвідчується її печаткою.

Стаття 21. Підбиття підсумків голосування по округу

1. На підставі протоколів дільничних комісій окружна комісія визначає загальну кількість виборців, внесених до списків виборців по округу, кількість виборців, які одержали бюлетені, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих за відкликання народного депутата України, та кількість голосів, поданих проти відкликання, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, про що складається протокол у чотирьох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

У разі, коли за результатами голосування встановлено, що за відкликання народного депутата України проголосувала більшість виборців, внесених до списків виборців по округу, депутат вважається відкликаним, про що зазначається у протоколі.

2. Усі примірники протоколу підписуються головою, заступником голови, секретарем та членами комісії. Перший примірник протоколу негайно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий примірник зберігається в окружній комісії і по одному примірнику видається відповідно народному депутату України або довіреній чи уповноваженій ним особі та представнику ініціативної групи.

3. Голосування визнається таким, що не відбулось, якщо в ньому взяло участь менш як 50 відсотків числа виборців, внесених до списків виборців даного округу.

4. Повідомлення про результати голосування про відкликання народного депутата публікується окружною комісією в місцевій пресі не пізніше ніж на п'ятий день від дня голосування. У ньому зазначаються відомості, занесені до відповідного протоколу окружної комісії.

Стаття 22. Припинення повноважень народного депутата України

за результатами голосування про його відкликання.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар