/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про відкликання народного депутата України (19.10.95), Детальна інформація

Тема: Про відкликання народного депутата України (19.10.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 832
Скачати "Реферат на тему Про відкликання народного депутата України (19.10.95)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
9. Рішення Центральної виборчої комісії може бути скасовано внаслідок дострокового припинення повноважень народного депутата України з підстав, визначених законодавством України.

III. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Стаття 13. Округ та дільниці для голосування

1. Голосування з питання про відкликання народного депутата України проводиться в межах виборчого округу, від якого обрано депутата.

2. Голосування про відкликання депутата проводиться, як правило, на тих самих дільницях виборчого округу, на яких проводилося голосування під час виборів народного депутата України. У разі, якщо відбулися істотні демографічні зміни або зміни у місці проживання виборців, що обумовлюють неможливість проведення голосування на раніше утворених дільницях, можуть бути утворені нові виборчі дільниці не пізніше ніж через 20 днів від дня прийняття рішення про проведення голосування Центральною виборчою комісією в порядку, передбаченому статтею 12 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ).

Стаття 14. Порядок організації діяльності комісій по

проведенню голосування про відкликання народного

депутата України

1. Найвищим органом по організації та проведенню голосування, вирішенню інших питань, пов'язаних з відкликанням народного депутата України, є Центральна виборча комісія.

2. Для організації та проведення голосування в окрузі не пізніше ніж через 15 днів після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення голосування утворюється окружна комісія відповідно Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, на сесії обласної, Київської та Севастопольської міських Рад за поданням голів цих Рад.

3. Для організації голосування на дільницях не пізніше ніж через 25 днів після прийняття відповідного рішення Центральною виборчою комісією утворюються дільничні комісії в порядку, передбаченому статтею 16 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ).

4. Повноваження дільничних комісій, організація їх діяльності по проведенню голосування про відкликання народного депутата України здійснюються відповідно до цього Закону та Закону України "Про вибори народних депутатів України".

5. На засіданнях дільничних комісій, у тому числі під час голосування, підрахунку голосів, підбиття підсумків голосування по округу, мають право бути присутніми довірені особи народного депутата України або уповноважені ним особи, члени ініціативної групи (ініціативних груп) або уповноважені нею особи з числа виборців округу. Списки зазначених осіб і документи, що підтверджують їх повноваження, подаються до відповідних комісій. Порядок участі цих осіб у роботі комісій регламентується статтею 6 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 15. Списки виборців

Списки виборців складаються по кожній дільниці дільничною комісією не пізніш як за 20 днів до дня голосування. Інші питання стосовно списків - порядок їх складання, оголошення та внесення змін - визначаються статтями 20, 21 та 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ).

Стаття 16. Довірені особи народного депутата України,

інші уповноважені ним особи

1. Народний депутат України під час вирішення питань, пов'язаних з його відкликанням, може мати не більше п'яти довірених осіб, які допомагають йому, роз'яснюють позицію народного депутата, ведуть агітацію з питання про його відкликання, представляють інтереси депутата у відносинах з державними органами і об'єднаннями громадян, місцевими Радами, комісіями по проведенню голосування та виборцями.

2. Після призначення голосування про відкликання народного депутата України він визначає довірених осіб за власною ініціативою і може звертатися до окружної комісії щодо їх реєстрації з дня її утворення. У заяві депутата щодо кожної кандидатури довіреної особи зазначаються її прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номери телефонів. До заяви додається письмова згода цієї особи.

3. Окружна комісія протягом трьох днів від дня надходження заяви реєструє довірених осіб і видає їм посвідчення за формою, яка затверджується Центральною виборчою комісією.

4. Депутат може в будь-який час до дня голосування звернутися з письмовою заявою до окружної комісії про припинення повноважень довіреної особи та реєстрацію замість неї іншої особи. Довірена особа депутата може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, повідомивши про це депутата та повернувши до окружної комісії видане їй посвідчення.

5. Повноваження довіреної особи починаються з дня її реєстрації і закінчуються після остаточного вирішення питання щодо відкликання народного депутата України, в тому числі у разі оскарження цього питання до Верховного Суду України.

6. Народний депутат України в будь-який час від дня одержання повідомлення ініціаторів зборів виборців або іншої інформації про порушення питання щодо його відкликання може уповноважувати осіб, які мають право голосу, представляти його інтереси на зборах виборців, засіданнях комісій по проведенню голосування, під час вирішення інших питань, пов'язаних з процедурою його відкликання. Зазначені особи здійснюють свої повноваження за письмовим дорученням народного депутата України, що складається ним у довільній формі і засвідчується власним підписом.

7. Призначення довірених або уповноважених осіб з числа членів комісій по проведенню голосування, осіб, що проходять строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, прапорщиків, мічманів, офіцерів особового складу Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Управління державної охорони України, військ Цивільної оборони України, інших військових формувань, що створюються відповідно до законодавства України, Служби безпеки України та начальницького складу органів внутрішніх справ України, а також суддів і прокурорів забороняється.

Стаття 17. Агітація за і проти відкликання народного

депутата України

1. Виборці округу, від якого обрано народного депутата України, утворені ними ініціативні групи, народний депутат України, щодо якого порушено питання про відкликання, його довірені та уповноважені особи мають право вільно і всебічно обговорювати ділові та особисті якості депутата, вести агітацію за або проти його відкликання на зборах, мітингах, у бесідах, засобах масової інформації.

2. Засоби масової інформації, одним із засновників яких виступають державні органи, установи, організації, органи місцевого самоврядування, а також засоби масової інформації, які повністю або частково фінансуються за рахунок державних коштів або коштів органів місцевого самоврядування, зобов'язані надавати рівні можливості для виступів за або проти відкликання як самому народному депутату України, так і його довіреним або уповноваженим особам та виборцям.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар