/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про відкликання народного депутата України (19.10.95), Детальна інформація

Тема: Про відкликання народного депутата України (19.10.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 832
Скачати "Реферат на тему Про відкликання народного депутата України (19.10.95)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
2. При реєстрації ініціативної групи голові відповідної місцевої Ради подаються документи зборів виборців, передбачені частиною шостою статті 6 цього Закону, а також копії письмового повідомлення народному депутату України про проведення зборів виборців (із зазначенням адреси проживання ініціаторів зборів) та документа, що підтверджує його направлення депутату.

3. Якщо подані документи відповідають вимогам цього Закону, голова відповідної Ради у 10-денний строк надсилає їх до Центральної виборчої комісії.

4. Центральна виборча комісія після вивчення поданих документів у 15-денний строк від дня їх надходження реєструє ініціативну групу виборців або може прийняти рішення про відмову в її реєстрації, якщо під час порушення питання про відкликання депутата не було додержано порядку, встановленого цим Законом. На засіданні Центральної виборчої комісії під час вирішення питання про реєстрацію ініціативної групи мають право бути присутніми її представники, а також народний депутат України, щодо якого проводиться процедура відкликання, чи уповноважена ним особа.

5. Після реєстрації ініціативної групи у триденний строк її представникові видаються свідоцтво про реєстрацію ініціативної групи, посвідчення її членів та зразки підписних листів для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання народного депутата України за формами, що встановлюються Центральною виборчою комісією.

6. Відомості про реєстрацію ініціативної групи виборців по відкликанню народного депутата України подаються до Президії Верховної Ради України, надсилаються голові обласної Ради, де було утворено відповідний виборчий округ, головам районних, районних у місті, міських (міст без районного поділу) Рад, які знаходяться на території виборчого округу, та публікуються у газеті "Голос України" і місцевій пресі.

7. Плата за реєстрацію ініціативних груп не справляється. Місцеві Ради, державні органи, підприємства, установи та організації не несуть не передбачених цим Законом витрат щодо організації та діяльності ініціативних груп.

8. Відмову у реєстрації ініціативної групи може бути оскаржено до районного суду за місцезнаходженням Центральної виборчої комісії.

Стаття 9. Підтримка пропозиції про відкликання народного

депутата України шляхом збирання підписів

виборців на підписних листах

1. Пропозиція про відкликання народного депутата України, прийнята на зборах виборців, після реєстрації утвореної на них ініціативної групи повинна бути підтримана не менш як 10 тисячами виборців відповідного округу.

2. Від дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативна група має право організувати та безперешкодно здійснювати на всій території виборчого округу збір підписів виборців на підписних листах, зразок яких надається Центральною виборчою комісією.

3. На кожному підписному листі повинно бути зазначено номер реєстраційного свідоцтва ініціативної групи, місце і дату проведення зборів виборців, на яких її було утворено, порядковий номер підписного листа, формулювання пропозиції про відкликання народного депутата із зазначенням мотивів пропозиції, прізвище, ім'я, по батькові народного депутата України, рік народження, партійність, посада (професія, заняття), рік обрання депутатом, місце проживання. У підписному листі повинно бути зазначено останній день збирання підписів відповідно до строків, встановлених цим Законом.

Стаття 10. Строки і порядок збирання підписів

виборців

1. Загальний строк збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання народного депутата України становить 45 днів від дня одержання свідоцтва ініціативною групою.

У разі проведення в окрузі декількох зборів, на яких було порушено питання про відкликання депутата та утворено і зареєстровано кілька ініціативних груп, строк збирання підписів для кожної з них, незалежно від дня реєстрації, обмежується 45 днями від дня одержання свідоцтва ініціативною групою, яку було зареєстровано першою. Усі зібрані ними протягом цього строку підписи підсумовуються і враховуються разом.

2. Збирання підписів здійснюється членами ініціативної групи або збирачами підписів з числа учасників зборів. Списки членів ініціативної групи та збирачів підписів із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, дати народження, адреси проживання подаються головам районних, районних у місті, міських (міст без районного поділу) Рад у межах території відповідного виборчого округу, а збирачам підписів з числа учасників зборів видаються посвідчення за підписом голів цих Рад.

3. Виборець, який підтримує пропозицію про відкликання депутата, ставлячи свій підпис на підписному листі, зазначає при цьому своє прізвище, ім'я, по батькові або ініціали, дату підпису. Особа, яка здійснює збирання підписів, зазначає у підписному листі згідно з документами громадянина дату його народження (рік народження, якщо вік виборця становить 18 і більше років), номер і серію паспорта або номер іншого документа, що засвідчує особу, адресу проживання.

У разі внесення в підписний лист даних не з паспорта або іншого документа, що засвідчує особу виборця, його підпис вважається недійсним і не зараховується.

4. Виборець вправі поставити свій підпис лише на одному підписному листі, про що його повинна попередити особа, яка здійснює збирання підписів. Якщо підписи виборцем поставлено на кількох підписних листах, вони не зараховуються.

5. Не допускається збирання підписів на одному підписному листі кількома членами ініціативної групи або збирачами підписів. Заповнений підписний лист підписується особою, яка збирала підписи, із зазначенням її прізвища, адреси та дати підпису.

6. В одному підписному листі повинні бути лише підписи виборців, які проживають на території одного району, району в місті, міста (міст без районного поділу) в межах виборчого округу.

Стаття 11. Порядок і строки подання підписних листів

до місцевих Рад

1. Заповнені підписні листи з підписами виборців, що проживають у районах, районах у містах, містах (міст без районного поділу) в межах відповідного виборчого округу, подаються членами ініціативної групи або збирачами підписів головам відповідних місцевих Рад або уповноваженим ними посадовим особам протягом передбаченого для збирання підписів 45-денного терміну та трьох днів від дня його закінчення.

2. Особі, яка подала підписні листи, на її вимогу видається довідка, в якій зазначено їх загальну кількість, дату подання, загальну кількість підписів виборців, а у разі виявлення під час подання листів неточностей у них - яку кількість підписних листів повернуто для виправлення та в який термін.

3. Посадові особи місцевих Рад вправі здійснювати у семиденний строк вибіркову або повну перевірку дотримання вимог цього Закону щодо зібраних на підписних листах підписів виборців. У разі виявлення неточностей, невідповідності оформлення підписних листів вимогам Закону ці листи повертаються особам, які їх подали, для виправлення. Виправлені підписні листи повинні бути подані до місцевої Ради не пізніше ніж на десятий день від дня закінчення терміну збирання підписів виборців.

Перевірка підписних листів проводиться за обов'язковою участю представників ініціативних груп і довірених осіб депутата або інших уповноважених ним осіб. У разі недотримання цієї вимоги результати перевірок не мають юридичної сили. Довірені особи народного депутата або інші уповноважені ним особи мають право знайомитися з поданими на перевірку підписними листами та робити з них копії.

4. Підписи виборців без реквізитів, передбачених цим Законом та формою підписного листа, або якщо ці реквізити не відповідають даним паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, а також якщо підписи одного виборця є на кількох підписних листах, вважаються недійсними і не зараховуються.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар