/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про Державну програму приватизації (12.02.98), Детальна інформація

Тема: Про Державну програму приватизації (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 555
Скачати "Реферат на тему Про Державну програму приватизації (12.02.98)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Державної програми приватизації

3. Пріоритетами та основними завданнями приватизації в 1998 році є:

поступове звуження масштабів безоплатної передачі майна громадянам України в процесі приватизації із забезпеченням гарантій прав громадян України на використання приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів;

завершення до кінця 1998 року сертифікатної приватизації і розширення продажу майна, що приватизується, за кошти;

збільшення обсягів інвестицій, які залучаються в ході приватизації;

створення умов для погашення фінансової заборгованості державних підприємств перед кредиторами і з виплати заробітної плати;

збільшення надходжень до Державного бюджету України від приватизації;

забезпечення контролю за переходом права власності на контрольні пакети акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, з метою уникнення загрози державним інтересам;

зростання доходів від продажу майна та збільшення інвестицій в економіку України шляхом розміщення акцій відкритих акціонерних товариств на міжнародних ринках, проведення відкритих торгів (тендерів);

встановлення порядку погашення не отриманих громадянами України приватизаційних паперів, обіг яких закінчується у 1998 році.

4. Для реалізації цих завдань державні органи приватизації запроваджують нові процедури приватизації, забезпечують залучення до обслуговування таких процедур професійних національних та іноземних суб'єктів (біржі, інвестиційні та комерційні банки, інвестиційні фонди, консалтингові, аудиторські, брокерські компанії та інші), сприяють введенню додаткових інструментів обслуговування процесу продажу майна.

Р о з д і л 2

ПЕРЕДПРИВАТИЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ПІДПРИЄМСТВ

Об'єкти приватизації

5. Об'єкти приватизації, у тому числі цілісні майнові комплекси державних підприємств та їх структурні підрозділи, передані в оренду, класифікуються за групами залежно від первісної (балансової) вартості основних фондів, зазначеної у балансовому звіті за квартал, що передував даті прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію об'єкта (далі - вартість основних фондів), та інших ознак, а саме:

група А - об'єкти, вартість основних фондів яких не перевищує 1 млн. гривень (крім об'єктів групи Г, науково-дослідних та проектних організацій), у тому числі структурні підрозділи підприємств, правовий статус яких не був приведений у відповідність із законодавством; підприємства, що входять до складу об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із законодавством; структурні підрозділи (одиниці) інших підприємств, що можуть бути виділені у самостійні підприємства, у тому числі такі, що реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг); об'єкти, які створюються на базі державного майна в результаті здійснення реструктуризації державних підприємств, незалежно від їх галузевої належності; окреме індивідуально визначене майно - будівлі, споруди та нежилі приміщення - незалежно від його вартості;

група Б - об'єкти, вартість основних фондів яких становить від 1 млн. гривень до 170 млн. гривень, а частка вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів (крім об'єктів групи Г);

група В - об'єкти, вартість основних фондів яких становить від 1 млн. гривень до 170 млн. гривень, а частка вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну вартість приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів (крім об'єктів групи Г);

група Г - об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує 170 млн. гривень, а також підприємства (незалежно від вартості основних фондів), що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів України і визнані такими у встановленому порядку; об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з відповідною програмою; об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України;

група Д - об'єкти незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об'єкти, майно ліквідованих підприємств, підприємств-банкрутів;

група Е - акції (частка, пай), що належать у підприємствах змішаної власності державі; цінні папери, паї, інше майно вартістю понад 1 млн. гривень, що не було враховане під час проведення оцінки вартості майна об'єкта приватизації та не ввійшло до його статутного фонду (крім об'єктів групи Ж);

група Ж - незалежно від вартості об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також майно санаторно-курортних закладів, профілакторіїв, будинків і таборів відпочинку, у тому числі:

майно структурних підрозділів підприємств у разі їх виділення у самостійні підприємства;

об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, у разі, якщо такі об'єкти не були включені до складу майна, що приватизується, господарським товариством, створеним працівниками підприємства, відповідно до частини другої статті 24 Закону України "Про приватизацію державного майна".

6. Наявність у підприємства зобов'язань з мобілізаційної підготовки, збереження державної таємниці, забезпечення безпечних умов роботи не є підставою для заборони приватизації відповідного об'єкта. Такі об'єкти приватизуються відповідно до цієї Програми.

Об'єкти, на яких у технологічних процесах використовуються отруйні, радіоактивні речовини, бактеріологічні, біологічні, сильнодіючі хімічні засоби, приватизуються на загальних підставах.

Підготовка підприємств до приватизації

7. Фонд державного майна України разом з органами, уповноваженими управляти державним майном, здійснюють передприватизаційну підготовку підприємств, які віднесені в установленому порядку до таких, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, мають у своєму складі відокремлені чи територіально роздроблені виробництва, розвинену соціальну інфраструктуру, майно, що не підлягає приватизації, структурні підрозділи, у тому числі такі, що реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг).

Передприватизаційна підготовка зазначених підприємств здійснюється згідно з планом-графіком, розробленим Фондом державного майна України на підставі пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном, який затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 березня 1998 року.

Передприватизаційна підготовка інших підприємств проводиться за спільним рішенням Фонду державного майна України та відповідного органу, уповноваженого управляти державним майном, окремо щодо кожного підприємства.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар